Oznámenie: Stanovisko Slovenskej informačnej služby k medializovaným informáciám

15. septembra 2021 19:10
Bratislava 15. septembra (TASR) - V nadväznosti na medializované informácie týkajúce sa údajnej výpovede osoby Peter P. uvádza Slovenská informačná služba nasledujúce vyjadrenie. Slovenská informačná služba rešpektuje právo obvineného na realizáciu procesnej obrany, zásadne však odmieta akúkoľvek nezákonnú činnosť Slovenskej informačnej služby vykonávanú v súvislosti s osobou obvineného Petra P. Medializované vyjadrenia menovaného sú v plnom rozsahu klamstvom a sú zjavne vedené snahou o ďalšiu diskreditáciu SIS, ku ktorej smerovali už dlhší čas viaceré indície a na ktoré spravodajská služba verejne reagovala pred pár dňami. Zjavnou motiváciou uvedenej diskreditácie je predchádzajúce plnenie úloh Slovenskej informačnej služby, ktorá zákonnými postupmi a prostriedkami poukázala na protiprávnu činnosť menovaného. Keďže účelová diskreditácia spravodajskej služby poškodzuje nielen tento štátny orgán, ale aj štát samotný, je SIS nútená v záujme pravdivého informovania verejnosti uviesť, že zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov neumožňuje, aby osobou konajúcou v prospech Slovenskej informačnej služby bol príslušník iného ozbrojeného bezpečnostného zboru. Takáto osoba zároveň nemôže byť ani príslušníkom Slovenskej informačnej služby, a preto sa uvedené tvrdenia Petra P. nezakladajú a ani nemôžu zakladať na pravde. TASR o tom informovala hovorkyňa SIS Simona Svítková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. iš
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu