Spoločné tlačové vyhlásenie MPSVR SR a ÚPSVR SR

14. septembra 2021 16:11
Bratislava 14. septembra (TASR) - Cieľom projektu Prvá pomoc z dielne rezortu práce sociálnych vecí a rodiny je predovšetkým ochrániť pracovné miesta a pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej finančnej, spoločenskej a predovšetkým sociálnej situácii. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR SR) sú si vedomé možného zneužívania pomoci, nastavené kontrolné mechanizmy fungujú a darí sa poukázať na možné zneužívania krízového systému pomoci ľuďom. V rámci projektu Prvá pomoc bolo začatých viac ako 2120 finančných kontrol. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za posledných osemnásť mesiacov prostredníctvom kontrolných mechanizmov pri príspevkoch všetkých aktívnych opatrení trhu práce podalo 25 trestných oznámení z dôvodu podozrenia na neoprávnené čerpanie príspevkov všetkých aktívnych opatrení trhu práce. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sú súčinné s orgánmi činným v trestnom konaní, nakoľko však v otvorených prípadoch prebiehajú vyšetrovania, nie je možné poskytovať bližšie informácie. V tomto momente rezort neuvažuje nad pozastavením čerpania finančných príspevkov, nakoľko nastavené kontrolné mechanizmy fungujú a darí sa poukázať na možné zneužívania systému pomoci ľuďom. Vedenie rezortu nebude tolerovať zneužívanie krízového systému pomoci ľuďom a tým ohrozovanie čerpania pomoci poctivými zamestnávateľmi a živnostníkmi. TASR o tom informovala hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu