N. Zámky: V nemocnici sa tento rok narodilo viac detí ako vlani

8. septembra 2021 12:52
Nové Zámky 8. septembra (TASR) – V novozámockej fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) sa v tomto roku narodilo viac detí ako vlani. Do konca augusta sa uskutočnilo 861 pôrodov, čo je o 101 viac ako v roku 2020. Podľa nemocnice bol počet pôrodov, s výnimkou júla, v každom mesiaci vyšší ako v roku 2020. „Pôrodnosť vo FNsP Nové Zámky bola vyššia nielen v čase druhej vlny pandémie COVID-19, ale pretrvávala aj v ostatných mesiacoch. Zvýšil sa aj počet pôrodov po asistovanej reprodukcii z 21 na 33 a tiež pôrody viacpočetných tehotenstiev. Vlani sa narodilo 26 dvojičiek a tento rok 30 dvojičiek a okrem toho sme mali aj jeden pôrod trojičiek,“ uviedlo vedenie novozámockej nemocnice. Počas prvej aj druhej vlny pandémie COVID-19 pracovali pôrodnica aj neonatologická klinika v neobmedzenom režime. „Pacientky s pozitívnou anamnézu, podozrením na ochorenie alebo klinickými prejavmi COVID-19 boli hospitalizované vo vyhradených a upravených priestoroch a poskytovali sme im komplexnú starostlivosť v tehotnosti, pri pôrode aj šestonedelí,“ doplnila nemocnica. van ala
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu