ŠOP SR: Vyjadrila ľútosť nad útokom medveďa, ale svoju stratégiu meniť neplánuje

2. septembra 2021 18:05
Banská Bystrica 2. septembra (TASR) – Vedenie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v Banskej Bystrici vo štvrtok vyjadrilo ľútosť nad incidentom, ktorý sa stal v stredu (1. 9.) pri obci Hradište v okrese Poltár, kde 58-ročnú ženu napadol medveď. Spôsobil jej tržné a hryzné rany v oblasti krku, ramena, stehna a skončila v Rooseveltovej nemocnici. Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska tvrdí, že neplánujú meniť stratégiu v regulácii počtu jedincov medveďa hnedého. Podľa stanoviska, ktoré TASR poskytla Kristína Bocková, manažérka pre komunikáciu, ŠOP SR vidí riešenie v aktívnej selekcii problémových jedincov v kombinácii s ďalšími opatreniami v predmetných lokalitách výskytu. „Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR okamžite po udalosti kontaktoval Správu CHKO Cerová vrchovina, ktorá absolvovala obhliadku lokality. Medveď sa v tejto oblasti vyskytuje dlhodobo, no nešlo o synatropného jedinca. Zásahový tím z tejto oblasti neregistruje žiadne hlásenie o výskyte problémových jedincov,“ konštatoval Karaska. K útoku došlo na území ovocného sadu mimo zastavaného územia obce v menej udržiavanej, zarastenej časti sadu s početným výskytom černíc. V najbližších dňoch ochranári vypočujú zranenú a svedka udalosti, na základe čoho vykonajú rekonštrukciu útoku. Situácia v oblasti bude intenzívne monitorovaná. „Napriek tomu, že v spoločnosti sa diskutuje o tom, či populácia medveďov u nás nie je príliš veľká, z hľadiska ekológie o premnožení druhu medveď hnedý hovoriť nemôžeme. To nastáva, keď veľkosť populácie presiahne dostupné zdroje a priestor. Veľkosť populácie akéhokoľvek druhu stúpa, pokiaľ mu to zdroje na území dovoľujú. Medvede dnes dostávajú aj zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Za tie považujeme vnadiská, kukuricu pestovanú v podhorských oblastiach či potravu získanú z nezabezpečených kontajnerov. Pri zvýšenom množstve potravy nastáva populačný rast, vyššia početnosť populácie neznamená však automaticky premnoženie druhu,“ uvádza sa v stanovisku ŠOP SR. ekc liv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu