Vyjadrenie: MZVEZ: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková si pripomenula Pamätný...

1. augusta 2021 16:11
Vyjadrenie: MZVEZ: Štátna tajomníčka Ingrid Brocková si pripomenula Pamätný deň rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici Bratislava 1. augusta (TASR) - Pamätný deň rómskeho holokaustu si pripomíname 2. augusta, kedy sa v roku 1944 v koncentračnom táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau odohrala likvidácia takzvaného cigánskeho tábora a takmer tritisíc rómskych mužov a žien, starých ľudí a detí bolo v tento deň zavraždených v plynových komorách. Počas druhej svetovej vojny dochádzalo k prenasledovaniu a vraždeniu Rómov aj na území dnešného Slovenska. Táto tragédia bola dlhé roky zabudnutá a nevenovala sa jej dostatočná pozornosť, dôsledky čoho sú citeľné v našej spoločnosti i dnes. „Oceňujem výskum a stále početnejšie spomienkové podujatia venované obetiam rómskeho holokaustu, ktoré sa už niekoľko rokov konajú v Slovenskej republike, a to aj s prispením aktívnej občianskej spoločnosti,“ uviedla pri tejto príležitosti Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Témou genocídy Rómov počas holokaustu sa zaoberá aj Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu IHRA, kde je Slovensko dlhoročným aktívnym členom. Aktuálne je v procese prípravy návrh odporúčaní IHRA pre výučbu a vzdelávanie o genocíde Rómov, ktoré doplnia už existujúce Odporúčania IHRA pre výučbu a vzdelávanie o holokauste (k dispozícii aj v slovenskom preklade). Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za Európsky pamätný deň rómskeho holokaustu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu