R. Sobota: V knižnici múzea rozšírili ponuku odbornej i regionálnej literatúry

27. júla 2021 16:35
Rimavská Sobota 27. júla (TASR) – Knižnica Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote rozšírila svoj knižničný fond o aktuálne diela z odbornej, vedeckej i regionálnej literatúry. Ako TASR informovala knihovníčka GMM Iveta Krnáčová, nákup bol realizovaný vďaka prostriedkom z Fondu na podporu umenia. „Pri absencii štátnej vedeckej knižnice v našom regióne knižnica múzea plní i funkciu vedeckej a akademickej knižnice,“ uviedla Krnáčová s tým, že nákup literatúry múzeum realizovalo prevažne prostredníctvom regionálnych kníhkupectiev v Rimavskej Sobote. Knižnica GMM uchováva aj historickú literatúru. Súčasťou príručného knižničného fondu sú neperiodické aj periodické publikácie a taktiež audiovizuálne a elektronické informačné pramene. Knižničný fond múzeum rozšírilo o literatúru z viacerých vedných odborov ako napríklad archeológia, história, etnológia, romológia, dejiny výtvarného umenia či muzeológia. „Účelom realizácie projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb poskytovaných širokej čitateľskej verejnosti,“ dodala Krnáčová. lmu ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu