Vyjadrenie: Ombudsmanka podporuje Dúhový Pride aj tento rok

23. júla 2021 11:53
Bratislava 23. júla (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podporuje Dúhový Pride aj tento rok, a to prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu (24. júla) i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka (23. júla). „Náš súčasný svet na pozadí pandémie je surrealistický a nemôžeme očakávať, že sa vrátime do obdobia tej normality, z ktorej sme do toho surrealizmu vkročili. Nevkročíme dvakrát do tej istej rieky, ani do tej istej reality. V novej realite by sme mali byť vnímavejší voči sebe navzájom aj voči prostrediu, ktoré nás obklopuje,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Podľa ombudsmanky je nová realita v post-covidovom svete príležitosťou na to, aby sme porozumeli aj podstate základných práv a slobôd tak, ako sú zakotvené v našej ústave a možnostiam ich obmedzenia. Verejná ochrankyňa práv tiež upozorňuje, že európske právne myslenie je založené na hodnotách, ktoré vznikli zo stretov medzi rôznymi filozofickými i náboženskými smermi. Dosiahnutý hodnotový zmier vyjadruje a chráni ústava každého demokratického a právneho štátu v Európe. Základné práva a slobody by sa preto podľa nej mali vysvetľovať tak, aby ich interpretácia slúžila na harmonizáciu slovenského právneho poriadku s právnym poriadkom Rady Európy a Európskej únie ako spoločenstiev moderných demokratických štátov uznávajúcich vládu práva. Ombudsmanka v tejto súvislosti vyjadruje nádej, že Slovenská republika pri riešení otázok spojených s právami ľudí z LGBTI komunity im umožní vystúpiť z tieňa na slnko. Okrem príhovoru na virtuálnom Dúhovom Pride podporí verejná ochrankyňa práv podujatie aj vyvesením dúhovej vlajky. Z úcty k štátnym symbolom, ktorým je aj zástava Slovenskej republiky a vonkajším symbolom našej štátnosti, akým je zástava Európskej únie, bude v piatok (23. júla 2021) dúhová vlajka visieť z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv ako upozornenie na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku. TASR informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu