Vyjadrenie: Priemyselnú výrobu v EÚ musíme podľa J. Oravca udržať

22. júla 2021 17:41
Bratislava 22. júla (TASR) - Ministri členských krajín EÚ sa na dvojdňovom stretnutí v Slovinsku zhodli, že najnovšie iniciatívy Európskej komisie - ako je napr. ambiciózny balík Fit for 55 – musia byť veľmi podrobne posúdené z pohľadu ich dosahu na konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ. „Európska únia a jej členské štáty musia oveľa zodpovednejšie zvažovať dopady prijatých alebo ohlasovaných opatrení na fungovanie samotných podnikov,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ktorý viedol slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí Rady ministrov EÚ zodpovedných za konkurencieschopnosť v slovinskej Ľubľane. „Našou úlohou je podporiť zelenú a digitálnu transformáciu našich ekonomík, ale zároveň aj predísť tomu, aby sme niektorými opatreniami vyháňali firmy z EÚ či dokonca boli príčinou ukončenia ich podnikania, “ zdôraznil ďalej štátny tajomník. Témou stretnutia bola aj budúcnosť európskeho textilného a energeticky náročného priemyslu s dôrazom na ich prechod na udržateľnú výrobu v tzv. obehovej ekonomike. Ministri sa zhodli, že v budúcnosti musí EÚ hrať globálny prím pri prechode na obchodné a výrobné modely, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. Podľa J. Oravca je „zároveň nevyhnutné zachovať výrobu v EÚ kombináciou znižovania regulačného zaťaženia podnikania, zjednodušovania regulačného rámca, zrýchľovania povoľovacích procedúr a podporných opatrení na zlepšenie dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily či inovatívnych technológií a biznis modelov.“ Slovinsko je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ a počas druhého polroka 2021 bude venovať téme udržateľnej výroby v EÚ veľkú pozornosť. TASR o tom informovali z tlačového odboru MH SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu