Vyjadrenie: MO: Štátny tajomník rezortu obrany M. Majer navštívil...

22. júla 2021 17:07
Vyjadrenie: MO: Štátny tajomník rezortu obrany M. Majer navštívil profesionálnych vojakov v Zemianskych Kostoľanoch, zaujímal sa o reálny pokrok rozvoja infraštruktúry Bratislava 22. júla (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer dnes navštívil profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy v Zásobovacej základni III a Výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch. Zaujímal nielen o ich aktuálne potreby, ale aj o posun v modernizácií a zlepšovaní zastaranej vojenskej infraštruktúry. Pri tejto príležitosti ocenil už zrealizované investičné akcie a projekty. „Či už ide o modernú zásobovaciu linku na výdaj pohonných hmôt, alebo o novú stolársku dielňu - ide len o časť projektov, ktorými chceme vojakom zjednodušiť a zefektívniť výkon služobných povinností,“ povedal štátny tajomník Marian Majer. Doplnil, že v roku 2021 sa podarilo zrealizovať plynofikáciu a zateplenie objektov v celkovej hodnote 3 810 000 eur vrátane DPH. Zároveň priblížil, že vojenský útvar v Zemianskych Kostoľanoch čaká plánovaná rekonštrukcia budovy, v ktorej je skladovaný chemický materiál, pričom aktuálne prebieha proces prípravy verejného obstarávania. „Nejde len o skvalitnenie skladovania chemického materiálu, ale predovšetkým o to, aby naši chemici pri svojej práci mali tie najvyššie bezpečnostné štandardy,“ povedal štátny tajomník M. Majer. Vysvetlil, že odhadované náklady na tento projekt predstavujú sumu 973 800 eur vrátane DPH, avšak finálna cena bude známa až po ukončení verejného obstarávania. Výcvikové a testovacie centrum RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch je súčasťou Národného centra EOD a RCHBO v Novákoch – školiaceho a výcvikového zariadenia OS SR pre prípravu pyrotechnikov, EOD špecialistov a odborného muničného personálu na práce s výbušninami a muníciou s autorizáciou na vydávanie oprávnení v uvedených oblastiach. Taktiež je oprávnené vyrábať a manipulovať s bojovými chemickými látkami, ako aj na ich analýzu a tvorbu bezpečných postupov pri manipulácii s uvedenými látkami. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu