Vyjadrenie: V oblasti ochrany detí pred násilím sme inšpiráciou pre...

21. júla 2021 15:49
Vyjadrenie: V oblasti ochrany detí pred násilím sme inšpiráciou pre českých kolegov Bratislava 21. júla (TASR)- Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SRsa včera podelilo o svoje pracovné „know-how“ s kolegami z českého Centra Locika. Obe inštitúcie spája nielen rovnaké heslo "detstvo bez násilia", ale aj jednotný cieľ – ochrana detí pred násilím. Model multidisciplinarity pri riešení problematiky násilia na deťoch,medzirezortná spolupráca, ale aj strategické dokumenty a príslušná legislatíva boli témy, o ktoré sa zaujímala návšteva z Centra Locikaz Českej republiky. „Aj my pomáhame deťom, ktoré zažívajú domáce násilie, či už ako svedkovia, alebo priame obete. Snažíme sa chrániť ich záujmy a dieťaťu a jeho rodičom poskytujeme odbornú pomoc,“ priblížila činnosť centra jehozakladateľka a riaditeľka Petra Wünschová. "Veľmi vítame spoluprácu s Národným koordinačným strediskom, s ktorým si môžeme vymieňať informácie o prístupe a postojoch k obetiam násilia v našich krajináchči cenné skúsenosti z praxe.Práve Váš slovenský model multidisciplinarity pri riešení problematiky násilia na deťoch považujem za veľmi inšpiratívny a potrebný aj pre ochranu detí v našej krajine". Spolupráca medzi NKS a Centrom Locika sa zrodila ešte v roku 2019, keď sa NKS zúčastnilo na konferencii Děti, škola a násilí v Prahe. „Práve tam sme predstavili princípy multidisciplinárnej spolupráce pri ochrane detí pred násilím na Slovensku. A keďže táto téma naše kolegyne z Čiech zaujala a mali záujem o viac informácií, potešili sme sa spolupráci. Sme radi, že v tejto oblasti máme čo ponúknuť,“ povedala Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Jednou zo zaujímavých a z pohľadu ochrany detí pred násilím dôležitých tém stretnutia bola aj pracovnápozícia koordinátorov ochrany detí pred násilím, ktorí pôsobia v regiónoch. „Spolu s manažérom metodického riadenia Národného projektu podpora ochrany detí pred násilím Ľubom Lamošom sme našim hosťom priblížili vznik a vývoj tejto pozície. Podelili sme sa aj o to, čo bolo potrebné pre jej zavedenie do praxe, s akými komplikáciami sme sa stretli, a čo práca koordinátora prináša priamo do systému ochrany detí pred násilím,“ uviedla M. Vargová. „Hovorili sme aj o prepojeníregionálnej a národnej úrovne, ktorú zabezpečuje naša inštitúcia, a o potrebe multidisciplinárneho prístupu v každej oblasti ochrany detí pred násilím, t. j. pri nastavovaní systémových opatrení a spolupráce, ale aj pri vzdelávaní, prevencii a osvete“. V rámci vízií zástupcovia NKS a Centra Locika hovorili o rovnakom cieli v prístupe k detským obetiam násilia a komplexnej pomoci deťom a ich rodinám v trestnom konaní, čo je aj predmetom slovenských strategických dokumentov.„Od našich kolegov sme sa zasa dozvedeli viac o aplikačnej praxiinštitútu vykázania z obydlia v Čechách, ktorá funguje lepšie ako u nás. Tiež nám predstavili svoju prácu s rodinným systémom ohrozeným násilím v záujme dieťaťa. V mnohom sme našli spoločné prieniky a porozumenie a vo vzájomnej spolupráci budeme pokračovať,“ uzavrela riaditeľka NKS Mária Vargová. Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky ochrany detí pred násilím pôsobí pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014 a plní v spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa. Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Michaela Slivková Kirňaková. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gru
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu