Vyjadrenie: Ministerstvu kultúry záleží na vzájomnej spolupráci pri budovaní...

21. júna 2021 16:58
Vyjadrenie: Ministerstvu kultúry záleží na vzájomnej spolupráci pri budovaní siete kreatívnych centier Bratislava 21. júna (TASR) - Kultúrne a kreatívne centrá, ktorých budovanie sa až vďaka snahe súčasného vedenia ministerstva kultúry podarilo zrealizovať, sa čoskoro stanú realitou. Ministerstvo koncom minulého roka avizovalo vznik siedmich kreatívnych centier v hodnote 74,3 milióna eur, ktoré od východu až po západ prinesú priestor a podmienky pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Predstavitelia rezortu kultúry v tejto súvislosti začali jednotlivé centrá postupne navštevovať. Zástupcovia ministerstva už navštívili novovznikajúce centrá v Košiciach a dve v Nitre, kde ministerstvo kultúry podporilo dva projekty. Úspešným prijímateľom je okrem mesta aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. V novom centre univerzity by sa chceli v budúcnosti špecializovať nielen na dizajn, architektúru a reklamu, ale aj na rozvíjanie potenciálu mladých ľudí – absolventov univerzít a stredných škôl rôznorodého zamerania. "Cieľom novovznikajúcich kultúrnych a kreatívnych centier je zvýšiť zamestnanosť v regiónoch Slovenska, poskytnúť možnosti pre začínajúce podnikateľské subjekty, či podporiť štart absolventov a rozvoj talentov. Ministerstvu kultúry záleží, aby sme s prijímateľmi viedli dialóg a vzájomne spolupracovali. Verím, že sa naše očakávanie podarí naplniť a výsledkom toho bude plynulé čerpanie finančných prostriedkov, spojené s úspešným dokončením jednotlivých projektov do konca programového obdobia," uviedla štátna tajomníčka MK SR Zuzana Kumanová. Milióny na budovanie kreatívnych centier získali mestá Nitra a Trenčín, Trnavský a Košický samosprávny kraj, tiež Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako aj RTVS v Bratislave a Banskej Bystrici. Rozhodnutia o schválení projektov podpísala ministerka kultúry Natália Milanová koncom minulého roka. Financie na realizáciu začali jednotliví prijímatelia čerpať, s tým, že kultúrne a kreatívne centrá musia byť dokončené do konca roku 2023. Skutočnosť, že kultúrno-kreatívne centrá dostali zelenú až koncom minulého roka, je dôsledkom toho, že predchádzajúce vedenia ministerstva kultúry nezvládli už od počiatku manažment výzvy. Vydaniu rozhodnutí o schválení projektov v rámci tzv. centralizovanej výzvy predchádzalo niekoľko rokov príprav podmienok výzvy. Prvotný koncept výzvy na centralizovanú podporu sa na ministerstve kultúry začal tvoriť ešte v roku 2017. Na jar 2018 ho riadiaci orgán pre IROP a Centrálny koordinačný orgán posúdil ako nevyhovujúci. Následne sa uskutočnila séria rokovaní so zástupcami VÚC a krajských miest o efektívnom nastavení výzvy a plánovaný termín vyhlásenia výzvy sa posunul až na začiatok júla 2019. Projekty bolo možné predkladať do decembra 2019. TASR o tom informoval Michal Hajtol z Kancelárie štátnej tajomníčky MK SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu