Enviro: V Očovej zatiaľ nebol medveď, ktorý by poškodil kontajnery s odpadom

13. júna 2021 16:24
Očová 13. júna (TASR) - V obci Očová vo Zvolenskom okrese zatiaľ nezaznamenali medveďa, ktorý by sa z lesa prišiel kŕmiť odpadom vnútri obce a poškodil by kontajnery. Pre TASR to uviedol starosta Ján Senko. Na sever od Očovej sa totiž nachádza predhorie Poľany. „V roku 2019 sme zaznamenali prípad, keď sa medvedica počas niekoľkých dní pohybovala vnútri obce a spôsobila škodu na včelích úľoch. Bola zlikvidovaná odstrelom na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy,“ poznamenal. „Pozorujeme pohyb medveďa v extraviláne obce, pod lesmi a v blízkosti polí. V prípade jeho pohybu v okolí spolupracujeme so zástupcami štátnej ochrany prírody,“ zdôraznil. Na otázku TASR, či má samospráva zabezpečený odpad pred týmto zvieraťom, starosta odpovedal, že Očová nie je zaradená medzi obce, kde je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého. „Obyvateľov však upozorňujeme na povinnosť, aby mali komunálny odpad uložený v uzavretých dvorových častiach a vykladali ho pred svoje domy v deň zberu odpadu,“ doplnil. Starostka Zvolenskej Slatiny vo Zvolenskom okrese Mária Klimentová po oslovení TASR spomenula, že v dedine a v jej okolí zatiaľ neriešili problém s výskytom medveďa. „V obci sú na vývoz komunálneho odpadu využívané v rodinných domoch 120-litrové nádoby, plastové alebo plechové s poklopom. V bytových domoch sa využívajú 1100-litrové kontajnery s poklopom. Nie sú uzamknuté,“ vysvetlila. tan lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu