Vyjadrenie: MZ SR: Zaujíma nás reálny život v teréne. Minister zdravotníctva...

12. júna 2021 11:40
Vyjadrenie: MZ SR: Zaujíma nás reálny život v teréne. Minister zdravotníctva navštívil Michalovce, Trebišov aj obec Hrašovík Bratislava 12. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navštevuje nemocnice priebežne po celom Slovensku. V uplynulý deň pozdravil zdravotníkov v nemocnici v Michalovciach, poďakoval im za prácu a prezrel si nové zrekonštruované priestory. Kroky šéfa rezortu smerovali následne do Trebišova do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde sa stretol aj so zástupcami príspevkovej organizácie ministerstva Zdravé regióny a následne sa pozrel na prácu mobilného očkovacieho tímu, ktorý v rámci výjazdového očkovania v súvislosti s COVID-19 očkoval v obci Hrašovík neďaleko Košíc. V rámci pripravovanej reformy nemocníc navštevuje minister zdravotníctva priebežne nemocnice po celom Slovensku, informuje sa o ich stave, pričom cieľom je aj poďakovanie lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom za ich náročnú prácu, ktorú odviedli nielen počas pandémie COVID-19. Nemocnica v Michalovciach je novou zrekonštruovanou nemocnicou. "Chcem sa zmestiť do Plánu obnovy a rekonštruovať, prípadne stavať ďalšie nemocnice, tak sa snažím navnímať, akým spôsobom sú riešení pacienti v týchto moderných nemocniciach, aká je organizačná štruktúra, aký je celý systém logistiky, urgentných príjmov, manažmentu pacienta, akým spôsobom sa rieši jednodňová či dlhodobejšia zdravotná starostlivosť. Pozrel som si štruktúru nemocnice, prešli sme si oddelenia, dostal som odpovede na všetky otázky. Pre mňa je to priestor na inšpiráciu," uviedol šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Kroky ministra viedli následne do Trebišova, kde navštívil miestny Regionálny úrad verejného zdravotníctva a stretol sa so zástupcami príspevkovej organizácie MZ SR Zdravé regióny v súvislosti s očkovaním v marginalizovaných rómskych komunitách. „Ďakujem regionálnym hygienikom, ktorí počas pandémie odvádzali obrovský kus veľmi dôležitej práce a boli nenahraditeľnou súčasťou v boji na ochranu zdravia a životov ľudí,“ povedal v Trebišove minister Lengvarský. Očkovanie a ochrana zdravia v marginalizovaných komunitách je dôležitá a dlhodobo dôležitú prácu v teréne aj v oblasti prevencie ochrany zdravia realizujú zástupcovia príspevkovej organizácie ministerstva Zdravé regióny. „Pomôcť zvýšiť zaočkovanosť v tejto oblasti pomôžu postupne aj výjazdové očkovacie tímy, taktiež asistenti zdravia tejto príspevkovej organizácie robia dôležitú osvetu priamo v teréne,“ skonštatoval šéf rezortu Vladimír Lengvarský. Očkovanie seniorov krajskou výjazdovou očkovacou službou sa v piatok popoludní realizovalo v obci Hrašovík pri Košiciach. Minister menšiu obec na východe Slovenska navštívil spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom. „Výjazdové očkovacie tímy vnímam práve ako dôležitú súčasť očkovanai ľudí na Slovensku, ktorí napríklad nemajú možnosť dostaviť sa do vakcinačného centra. Touto cestou a spustením očkovania u pediatrov a u všeobecných lekárov pre dospelých by sme mohli to percento znovu zvýšiť,“povedal minister pri návšteve obce. Minister ocenil všetkých, ktorí sa na zabezpečení očkovania podieľajú, tiež poďakoval starostke obce za zodpovedný prístup v ochrane zdravia a životov obyvateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu