Oznámenie: V Luxemburgu sa rokovalo o budúcnosti podpory energetickej...

11. júna 2021 18:36
Oznámenie: V Luxemburgu sa rokovalo o budúcnosti podpory energetickej infraštruktúry v EÚ Luxemburg 11. júna (TASR) - V Luxemburgu sa v piatok (11. 06. 2021) po vyše roku a pol uskutočnilo fyzické rokovanie ministrov Rady EÚ pre energetiku. Hlavnou témou rokovania bola revízia európskeho Nariadenia o transeurópskej energetickej infraštruktúre. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Ministri sa po náročnej a intenzívnej diskusii dohodli na podobe všeobecného smerovania Rady EÚ. Táto dôležitá dohoda umožní začať na jeseň rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť finálnu dohodu. Štátny tajomník rezortu hospodárstva vo svojom vystúpení vyzdvihol doterajší prínos európskej podpory pre rozvoj cezhraničnej energetickej infraštruktúry, ktorá napomohla realizácii viacerých dôležitých energetických projektov aj na Slovensku. S ohľadom na potrebu podporných nástrojov EÚ pre dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality pripomenul dôležitosť budúceho využívania plynárenskej infraštruktúry prostredníctvom jej postupnej úpravy na primiešavanie vodíka a ďalších nízkouhlíkových plynov. „Takéto projekty predstavujú nákladovo najefektívnejšie riešenie na dekarbonizáciu energetického systému,“ uviedol K. Galek. Diskutovaná bola aj téma taxonómie udržateľných financií v kontexte energetiky. Slovensko zdôraznilo potrebu efektívneho využívania všetkých nízkouhlíkových technológií v duchu technologickej neutrality pre dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov EÚ. Karol Galek tiež absolvoval bilaterálne rokovania s českou delegáciou o taxonómii a rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a s maďarskou delegáciou o programe ich nadchádzajúceho predsedníctva vo V4. Pred rokovaním Rady EÚ sa uskutočnilo aj tradičné koordinačné rokovanie ministrov V4. Informáciu TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu