Stanovisko podpredsedu vlády SR Š. Holého k vyjadreniam združenia K8

11. júna 2021 17:33
Bratislava 11. júna (TASR) - Zásadne odmietame vyjadrenia združenia K8, kde jeho predstavitelia tvrdia, že nový stavebný zákon či zákon o územnom plánovaní nechránia občanov a vylučujú ich zo stavebného konania. Práve naopak, ideme mestám pomáhať riešiť územné plánovanie. Jasné pravidlá schválené zastupiteľstvom a pripomienkované občanmi určia, čo sa kde bude môcť stavať. Územný plán bude podkladom, z ktorého bude úplne jasné a logické, aká stavba sa kde môže alebo nemôže stavať. Ten si občan kedykoľvek pozrie tak, ako sa teraz pozerá na Google mapu. Jediní, kto sa majú báť zmien v stavebnom zákone sú vybavovači, podvodníci a ľudia s nečistými úmyslami. Takí, ktorí profitujú na súčasnom neprehľadnom stave. Dôležité je tiež zopakovať, že mestá si samé určia v územnom pláne pravidlá, kde sa čo bude môcť stavať. Nie úrad. Nie vláda, ale mestá si pripravia, schvália a definujú územný plán a jeho pravidlá. Jednotná metodika a zásady územného plánovania a územné plány ako také budú čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie aj pre bežného občana. Je naozaj smutné, že predstavitelia združenia K8 dlhodobo produkujú tlačovky a vyhlásenia, kde iba útočia a spochybňujú odborníkov, ktorí pracujú na novom stavebnom zákone a zákone o územnom plánovaní, pričom oni sami však neboli schopní a ochotní sa zúčastniť pracovných rokovaní k týmto návrhom zákonov. TASR informovali z Kancelárie podpredsedu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu