Oznámenie: TK Štatistického úradu SR

10. júna 2021 16:46
Tlačová konferencia Štatistického úradu SR sa uskutoční v utorok 15. júna o 10.00 h v sídle ŠÚ SR, Lamačská cesta 3/C v Bratislave. Téma: Vyhodnotenie zberu dát od obyvateľov v rámci SODB 2021. Na Tk bude informovať Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR a Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcia sociálnych štatistík a demografie. Upozornenie: ŠÚ SR upozorňuje, že z priestorových dôvodov a stále pretrvávajúcich protipandemických opatrení je potrebné sa vopred akreditovať hovorkyni pre sčítanie Jasmíne Stauder (0918 900 494) mailom na adrese hovorca@scitanie.sk. Treba uviesť meno a priezvisko osôb, ktoré prídu. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu