Vyjadrenie: MV: Podcast MV SR Zvnútra o vnútre

10. júna 2021 12:22
Bratislava 10.júna (TASR) - Ministerstvo vnútra SR je najväčšie ministerstvo na Slovensku, a preto sme sa rozhodli priblížiť širokej verejnosti samotný rezort a prácu ľudí v ňom. O fungovaní jednotlivých zložiek – silových zborov, záchranárov, športovcov a úradníkov sa budete môcť dozvedieť v podcaste Zvnútra o vnútre. Zverejňovať ho budeme dvakrát do mesiaca, každý druhý štvrtok v audio podobe na našej webovej stránke www.minv.sk, na Facebooku ministerstva vnútra, na LinkedIn, Anchor aj Spotify. Prvý podcast s horským záchranárom – kynológom Jánom Žiškom vychádza dnes vo štvrtok 10.6.2021. Okrem priblíženia našej práce, veríme, že inšpirujeme tých, ktorí by sa k nám chceli pridať. Policajti, hasiči, športovci, záchranári, dopravné inšpektoráty, doklady, krízové riadenie, archívy, vojnové hroby, ale aj nemocnice a verejná správa patria pod Ministerstvo vnútra SR, ktoré je najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Ľudia z nášho rezortu nosia uniformy aj obleky, máme úradníkov aj ľudí, ktorí zasahujú pri záchrane životov a ochrane verejného poriadku. * V agende ministerstva vnútra je aj živnostenské podnikanie, udeľovanie azylov, štátne symboly, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, povoľovanie verejných zbierok, zhromažďovanie, registrácia občianskych združení, voľby, koordinácia výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy. * Pracujú u nás aj piloti či letušky. Sú súčasťou Leteckého útvaru MV SR. * Pod rezortom vnútra pôsobí aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. * Spravujeme operačný program Efektívna verejná správa a časť operačného programu Ľudské zdroje a Kvalita životného prostredia. *Úradné veci so štátom vybavia občania v klientskych centrách, ktoré sme zriadili na okresných úradoch. *Máme aj hudobné teleso: Hudba MV SR je veľký dychový orchester s bohatým a rôznorodým programom. * Môžete sa s nami vybrať aj do múzea, do toho policajného. *Medaily z olympiád nosia na Slovensko športovci zo strediska vrcholového športu, ktorým je Športové centrum polície. *Dvojrezortná Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. sa môže pýšiť tým, že patrí medzi najlepšie nemocnice na Slovensku. *O vozový park sa nám starajú Automobilové opravovne MV SR. TASR informovala Lucia Hurajtová z Kancelárie ministra vnútra SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu