Oznámenie: Akreditácia na udeľovanie štátnych vyznamenaní

9. júna 2021 8:24
Kancelária prezidenta SR upozorňuje, že v súvislosti s prípravou slávnostnej ceremónie udeľovania štátnych vyznamenaní, ktorá sa uskutoční v nedeľu 27. júna v budove Slovenskej filharmónie, je vzhľadom na kapacity koncertnej siene a stále platné obmedzenia potrebné akreditovať sa na podujatie v prípade záujmu o jeho mediálne pokrytie. Najneskôr do nedele 13. júna, do 18.00 h treba zaslať na adresu media@prezident.gov.sk nasledujúce údaje: meno, redakcia a funkcia, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo a email. V predmete správy je potrebné uviesť AKREDITÁCIA / NÁZOV MÉDIA. Počet vydaných akreditácii bude limitovaný. Slávnostná ceremónia odovzdávania štátnych vyznamenaní sa vzhľadom na pandemickú situáciu a platné opatrenia nemohla uskutočniť v tradičnom januárovom termíne. Vzhľadom na zlepšenie situácie a postupné uvoľnenie opatrení sa v uplynulých dňoch rozhodlo o náhradnom termíne jej konania. Prezidentka ocení 24 osobností z rôznych oblastí spoločenského života. Ich zoznam nie je možné zverejniť vopred. O ďalších detailoch v súvislosti s udeľovaním štátnych vyznamenaní budú včas informovať. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu