Oznámenie: TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského

4. mája 2021 18:44
Tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského sa uskutoční v piatok 7. mája o 10.00 h v Lesnej správe Paráč, administratívna budova LS, Ulica Oravice 211 v Zákamennom. V rámci terénnej pochôdzky so zameraním na prírode blízke hospodárenie v biotope hlucháňa hôrneho za účasti ministra Jána Mičovského zároveň odovzdajú Cenu profesora Korpeľa za rok 2021, ktorú od roku 2018 udeľuje Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Minister a dekan LF TU Zvolen odovzdajú cenu lesníkovi Pavlovi Dendysovi za jeho úspech priamo v teréne. Novinárom bude k terénnej pochôdzke zabezpečený aj odborný výklad a poskytnutý priestor pre otázky od odborníkov na prezentované témy. Na podujatí sa zúčastní Marek Fabrika, dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen a Pavol Dendys, laureát Ceny profesora Korpeľa za rok 2021. Mapa: https://goo.gl/maps/yuXqSwymfKBsHahA7 Program: 09.00 Pretestovanie účastníkov MOJ, prípadne test nie starší ako sedem dní 09.40 Presun LS - LO Lomná dielec 63 10.00 Odovzdanie ceny a tlačová konferencia 10.30 Terénna pochôdzka s výkladom V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v budove Lesnej správy Paráč. Téma terénnej pochôdzky bude spracovaná do video prezentácie. Odbor komunikácie MPRV SR zástupcov médií prosí o potvrdenie účasti najneskôr do štvrtka 6. mája - 11.00 h na adresu press@land.gov.sk. Pretestovanie antigénovým testom bude v prípade potreby zabezpečené. Zároveň odporúčajú prispôsobiť obuv aj oblečenie podmienkam v teréne. Kontakt pre médiá na mieste: Andrej Wallner, odbor komunikácie MPRV SR +421 905 808 011 TASR o tom dnes informoval z odboru komunikácie MPRV SR Daniel Hrežík. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu