Vyjadrenie: J. Habánik: Novela zákona z dielne Smer - SD odstráni...

4. mája 2021 13:41
Vyjadrenie: J. Habánik: Novela zákona z dielne Smer - SD odstráni diskrimináciu študentov a zabezpečí kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Bratislava 4. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR za stranu SMER - sociálna demokracia a podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik predložil legislatívnu úpravu zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorej študenti budú môcť vykonať štátnu skúšku v študijnom programe, na ktorý boli riadne prijatí aj v prípade, ak ho akreditačná agentúra dočasne pozastaví. Ako uvádza Jozef Habánik: "cieľom návrhu je odstránenie možnej diskriminácie a zvýšenie právnej istoty študenta vysokej školy, ktorý splnil všetky podmienky pre riadne skončenie štúdia a vykonanie štátnej skúšky. Dôvodom je skutočnosť, že akreditačná agentúra môže podľa súčasne platnej legislatívy pozastaviť uskutočňovanie študijného programu, ak napríklad vysokej škole boli v procese monitorovania a schvaľovania študijného programu alebo iných vnútorných predpisov zistené nedostatky, ktoré je však možné odstrániť v časovom limite určenom zákonom." Znenie zákona navrhujeme zmeniť, aby študenti neboli "potrestaní" odložením vykonania štátnej skúšky počas lehoty odstraňovania nedostatkov. "Zároveň navrhujem upraviť, že vysoká škola nesmie prijímať nových študentov na daný študijný program, čo vytvára tlak na urýchlené prijatie nápravných opatrení, ale bez diskriminácie už zapísaných študentov," dodal Jozef Habánik. Prijatím návrhu novely zákona nie je dotknutá účinnosť platných akreditačných štandardov na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ani z nich vyplývajúcich lehôt. TASR o tom informoval vedúci tlačového oddelenia Smer-SD Ján Mažgút. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu