Vyjadrenie: Ozbrojené sily SR sú v zmysle zákona apolitické, s referendovými...

3. mája 2021 16:35
Vyjadrenie: Ozbrojené sily SR sú v zmysle zákona apolitické, s referendovými škatuľami pomáhala Čestná stráž prezidenta SR, ktorá spadá pod Vojenskú kanceláriu prezidenta SR Bratislava 3. mája (TASR) - Ministerstvo obrany SR v súvislosti so zábermi vojakov prenášajúcich škatule s referendovými hárkami zdôrazňuje, že Ozbrojené sily SR sú v zmysle platnej legislatívy striktne apolitické. V prípade vojakov, ktorí boli na uverejnených záberoch, dodáva, že išlo o príslušníkov Čestnej stráže prezidenta SR, ktorí spadajú pod Vojenskú kanceláriu prezidenta SR. "Bol by som naozaj nerád, ak by boli profesionálni vojaci spájaní s takouto aktivitou a podporou akejkoľvek politickej strany. Zároveň musím uviesť na pravú mieru fakt, že Čestná stráž prezidenta SR nespadá do personálnej, či rozhodovacej právomoci rezortu obrany, ale Vojenskej kancelárie prezidenta SR. Na jej vyčlenení a ani samotnej aktivite sa teda rezort obrany nijakým spôsobom nepodieľal a ani o nej nerozhodoval," ohradil sa v tejto súvislosti minister obrany SR Jaroslav Naď. Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom funkcie prezidenta SR, ako hlavného veliteľa ozbrojených síl, ako aj s velením Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu