Vyhlásenie splnomocnenca Bukovszkeho pri príležitosti spustenia asistovaného...

3. mája 2021 10:12
Vyhlásenie splnomocnenca Bukovszkeho pri príležitosti spustenia asistovaného sčítania obyvateľstva Bratislava 3. mája (TASR) - Za ostatné mesiace sme sa viackrát stretli s témou sčítania obyvateľstva. Niekoľkokrát som aj ja adresoval výzvu na aktívnu účasť v prvej fáze elektronického sčítania. Naše spoločné úsilie nebolo márne: do elektronického samosčítania sa zapojilo nečakane vysoké percento obyvateľstva. Sčítanie obyvateľstva sa ale neskončilo a nastupuje druhá fáza. Asistované sčítanie je určené predovšetkým pre digitálne vylúčených obyvateľov a pre tých, ktorí sa nemohli sčítať sami. Ide najmä o ľudí bez internetu, starších ľudí a marginalizované skupiny. Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta. Z predbežných výsledkov vidíme, že pre aktivistov prichádza skutočná práca, ale mojou povinnosťou je upriamiť pozornosť starostov a primátorov na to, aby boli maximálne nápomocní hlavne pre seniorov. V tejto vekovej kategórii býva zastúpenie príslušníkov národnostných menšín väčšie ako je slovenský priemer, preto je pre jednotlivé národnosti, ako aj pre úspešnosť sčítania a presné údaje nevyhnutné, aby obcami určení asistenti mali maximálnu dôveru miestnych obyvateľov a tí im priznali svoju národnosť. Len slobodne priznané údaje prezradia o našej krajine najviac detailov a odhalia jej bohatú kultúrnu rozmanitosť. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. Termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR. TASR o tom informoval Zoltán Kovács, vedúci sekretariátu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu