Vyjadrenie: I. Brocková: Prijatie anjela pokoja ako symbolu kampane Mier pre...

30. apríla 2021 13:25
Vyjadrenie: I. Brocková: Prijatie anjela pokoja ako symbolu kampane Mier pre Tigraj je znakom intenzívnej spolupráce rezortu diplomacie s mimovládnym sektorom Bratislava 30. apríla (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky Ingrid Brocková v piatok prijala zástupcov kampane Mier pre Tigraj, ktorí jej v sprievode detí odovzdali anjela pokoja s krídlami, symbolizujúceho osvetovú kampaň slovenských mimovládnych organizácií vyzývajúcich na mier v etiópskom Tigraji. "S vďakou a potešením prijímam toto gesto, ktoré podporuje myšlienku mieru, vyzýva na ukončenie vojny regióne Tigraj a šíri dôležitú osvetu aj medzi deťmi. Táto milá iniciatíva zároveň potvrdzuje intenzívnu spoluprácu a partnerstvo rezortu diplomacie s mimovládnym sektorom v oblasti rozvojovej spolupráce," uviedla Ingrid Brocková. Kampaň Mier pre Tigraj, prebiehajúca paralelne s iniciatívou Spolu pre Etiópiu do 25. apríla 2021, vyzvala na zastavenie bojov a zabezpečenie urgentných potrieb obyvateľstva v Tigraji, v dôsledku ktorého akútnu humanitárnu pomoc potrebuje až 4,5 milióna obyvateľov regiónu. Kampaň pozvala deti na Slovensku vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou, podporiť myšlienky pokoja a mieru a vyzvať na ukončenie vojny v Tigraji prostredníctvom výroby pierok, do ktorých deti vpísali svoje prosby za mier a povzbudenia pre ľudí trpiacich konfliktom. S cieľom pomôcť ľuďom v Tigraji a podporiť stabilizáciu a obnovu tohto regiónu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v apríli 2021 podporilo iniciatívu slovenských mimovládnych organizácii Spolu pre Etiópiu finančným príspevkom v hodnote 20 000 eur. "Príspevok v celkovej výške 96 448 eur, vyzbieraný spoločným úsilím slovenských mimovládnych organizácií, širokej verejnosti a rezortu diplomacie, je dôležitým prejavom solidarity a spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi konfliktom v Tigraji a zároveň vhodnou príležitosťou pre potvrdenie pozície Slovenska ako spoľahlivého a zodpovedného partnera, ktorý apeluje na deeskaláciu tigrajského konfliktu," dodala štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Štátna tajomníčka a zástupcovia mimovládnych organizácií v diskusii zhodnotili úspešný priebeh a dosiahnuté výsledky iniciatívy Spolu pre Etiópiu a kampane Mier pre Tigraj, vďaka ktorým budú pre ľudí zasiahnutých tigrajským konfliktom realizované štyri humanitárne projekty na zabezpečenie urgentných potrieb, akými sú potraviny, pitná voda, hygienické potreby, prístrešky, ako aj post-traumatická a psychologická pomoc. Partneri tiež zdôraznili potrebu vyriešenia humanitárnej krízy, ako aj inkluzívneho a transparentného politického dialógu vedúceho k stabilizácii situácie v Tigraji. Spoločne vyjadrili záujem o intenzívnejšiu spoluprácu, pričom diskutovali o perspektívach ďalších aktivít prepájajúcich rezort diplomacie s mimovládnym a súkromným sektorom s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc promptne, cielene a pružne. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu