Zdravie: Úroveň poruchy čuchu po ochorení COVID-19 odhaľujú parfumované fixky

15. apríla 2021 11:10
Košice 15. apríla (TASR) - Úroveň poruchy čuchu po prekonaní ochorenia COVID-19 skúmajú v Neurobiologickom ústave Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach pomocou parfumovaných fixiek. Úlohou zapojených dobrovoľníkov je identifikovať ich vône a výsledky zistení, ako i ďalšie informácie súvisiace so samohodnotením čuchu a chuti sprostredkovať výskumníkom prostredníctvom vyplnenia online dotazníka. Najväčšou ambíciou projektu, ktorý vedci z BMC SAV realizujú od polovice marca, je iniciovanie zavedenia klinickej diagnostiky porúch čuchu a chuti na Slovensku. "Na Slovensku doposiaľ nie je testovanie čuchu zavedené v klinickej praxi, čiže lekári sa spoliehajú na subjektívne hodnotenie čuchu pacientom," ozrejmili pre TASR výskumníci s tým, že k začatiu výskumu ich podnietilo množstvo pacientov, ktorí po prekonaní ochorenia COVID-19 trpia poruchou čuchu aj niekoľko mesiacov a so svojím problémom bojujú sami, bez pomoci odborníkov. Zapojeným dobrovoľníkom preto po vyhodnotení výsledkov testu s parfumovanými fixkami odporúčajú kontaktovať ORL lekárov, s ktorými BMC spolupracuje. Z predbežných výsledkov prvej fázy projektu, do ktorého BMC zapojil 500 záujemcov, vyplýva, že subjektívne samohodnotenie čuchu pacientom nie je spoľahlivé. "Výsledky testov často poukážu na to, že problém s čuchom je horší, prípadne menej zlý ako ho testovaný popisuje v samohodnotení," priblížili vedci, pričom podotkli, že prevažná časť dobrovoľníkov boli ženy. Podľa ich slov sa preto dá predpokladať, že poruchy čuchu po prekonaní COVID-19 sa prejavujú u žien častejšie ako u mužov. "Informácie poskytnuté pacientmi svedčia o tom, že okrem zhoršenej schopnosti identifikovať vône sa u pacientov po prekonaní infekcie novým koronavírusom vyskytujú aj iné poruchy čuchu, ako je fantosmia a parosmia," doplnili svoje doterajšie zistenia s tým, že ďalšie podrobnosti budú vedieť po štatistickom vyhodnotení výsledkov dotazníkov. BMC SAV zaznamenalo o testovanie čuchu veľký záujem. "Po otvorení stránky (www.cuch.sk, pozn. TASR) sa v priebehu necelých dvoch dní prihlásilo 565 záujemcov," konkretizovali vedci s tým, že do prvej fázy projektu ich mohli vzhľadom na limitovaný počet testov zapojiť 500. Ako doplnili, kontaktujú ich aj ľudia, ktorí majú problém s čuchom z iných dôvodov ako COVID-19. "Naším veľkým prianím je, aby tento projekt bol aj stimulom na zavedenie klinickej diagnostiky porúch čuchu a chuti. Takéto ambulancie sú vo svete štandardom a majú význam nielen pre diagnostiku porúch samotného čuchu a chuti, ale aj pri diagnostike závažnejších ochorení, ako sú neurodegeneratívne a psychiatrické ochorenia, ktoré sú často signalizované a sprevádzané anomáliami vo vnímaní čuchu a chuti," podotkli s tým, že ak by sa založilo laboratórium špecializované na testovanie čuchu, vyšetrovaniu jeho porúch by sa bolo možné venovať detailnejšie. Vedci aktuálne realizujú výskum vďaka financiám zo súkromných zdrojov, prísľub mimorozpočtových prostriedkov majú aj z BMC SAV. "V prípade, že projekt preukáže svoju užitočnosť, sme pripravení osloviť s jeho výsledkami sponzorov, prípadne spraviť verejnú zbierku. V každom prípade je našou snahou udržať projekt dovtedy, kým bude potrebný a užitočný," uzavreli. dur tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring