Vyjadrenie: Ingrid Brocková: Proces transformácie a kohézie sa začína na...

8. apríla 2021 18:31
Vyjadrenie: Ingrid Brocková: Proces transformácie a kohézie sa začína na regionálnej úrovni. Cezhraničná spolupráca prispeje k stabilnej, bezpečnej a prosperujúcej Ukrajine Bratislava 8. apríla (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (8. apríla 2021) zúčastnila na úvodnej konferencii k projektu Slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. "Ukrajina ma osobitné miesto v susedských vzťahoch SR. S Ukrajinou máme nielen živé hospodárske a politické vzťahy, ale dlhodobo realizujeme množstvo rozvojových projektov. S našimi susedmi tiež zdieľame široké spektrum kultúrnych a medziľudských vzťahov," potvrdila Ingrid Brocková. Cieľom projektu s názvom Slovensko - ukrajinská cezhraničná spolupráca, ktorý realizuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ukrajinským zdužením miest, občianskym združením FEMAN a Nórskym združením miestnych a regionálnych samospráv, je transfer skúseností a konkrétnych postupov procesu decentralizácie, zvyšovanie zodpovednosti a transparentnosti a vytvorenie dlhodobých partnerstiev na prenos dobrej praxe. "Uvedomujeme si, že situácia na Ukrajine je v súčasnosti zložitá, ale to nás neodrádza. Naopak nás motivuje byť aktívnejšími a solidárnejšími. Európa nie je len o hospodárskych výhodách a blahobyte, ale aj o solidarite a ochote podeliť sa so skúsenosťami. Pamätám si ako dôležité a prospešné bolo pre nás inšpirovať sa zo skúseností iných európskych krajín," pripomenula štátna tajomníčka počas konferencie. Projekt cezhraničnej spolupráce získal grant z prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu a bude sa realizovať do roku 2023. Transfer skúseností sa bude realizovať nielen prostredníctvom workshopov a konferencií, ale aj vypracovaním metodologického manuálu a prostredníctvom stáží výkonných zamestnancov miest a obcí. "Podobne ako sa stredná Európa stala hospodárskym motorom EÚ, má Ukrajina potenciál obohatiť celú Európu. Nejde však len o nárast hospodárskej spolupráce, ale aj o zintenzívnenie kultúrnych a medziľudských vzťahov, ktoré projekty cezhraničnej spolupráce umožňujú. Stabilná, bezpečná a prosperujúca Ukrajina je nielen v záujme Slovenska, ale celej Európy," zdôraznila štátna tajomníčka. V oblasti cezhraničnej spolupráce Slovensko s Ukrajinou realizuje už projekt Košice/Užhorod/Charkov - Mestá v rozšírenom európskom priestore: Spoločný rozvoj potenciálu verejných inštitúcií. V oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovensko pomohlo Ukrajine pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na východe krajiny, ale aj v boji s pandémiou COVID-19. V máji minulého roka Slovenská republika poskytla Ukrajine materiálnu humanitárnu pomoc na podporu boja s pandémiou COVID-19 vo forme 200-tisíc chirurgických masiek, 200 litrov dezinfekčného koncentrátu, 450 prenosných stolov a 480 prikrývok, v celkovej hodnote 107-tisíc eur. Poskytnuté boli aj tri vozidlá záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú zdravotnú pomoc na línii kontaktu na východe Ukrajiny v hodnote 79 800 eur. V reakcii na záplavy v západnej časti Ukrajiny sme poskytli materiálnu humanitárnu pomoc v celkovej hodnote 83.902 eur. Zásielka zahŕňala 4,5 t materiálu určeného na pomoc povodňou postihnutým obyvateľom a odstraňovanie jej následkov. Objem rozvojovej spolupráce s Ukrajinou v roku 2020 predstavoval 634-tisíc eur. Celková pomoc pre Ukrajinu poskytnutá zo strany SlovakAid v období rokov 2014 - 2020 bola vo výške 7,9 milióna eur, z toho humanitárna pomoc predstavovala približne 2 milióny eur. Informáciu TASR poskytli z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu