Vyjadrenie: M. Kéry: Dôrazne odsudzujeme násilie na civilistoch v Náhornom...

1. apríla 2021 16:55
Vyjadrenie: M. Kéry: Dôrazne odsudzujeme násilie na civilistoch v Náhornom Karabachu Bratislava 1. apríla (TASR) - Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) na svojom dnešnom zasadnutí schválila uznesenie NR SR týkajúce sa Náhorného Karabachu. Návrh uznesenia predložil poslanec strany SMER - sociálna demokracia, predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry. Prijatým uznesením berie NR SR na vedomie vyhlásenie o úplnom prímerí v Náhornom Karabachu a v jeho okolí, ktoré podpísali Arménsko, Azerbajdžan a Rusko 9. novembra 2020; NR SR ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky zaujala postoj a vyslala signál k nedávnym udalostiam. "Dôrazne odsudzujeme zabíjanie civilistov, ničenie civilných objektov, infraštruktúry, objektov kultúrneho a náboženského dedičstva," uviedol predseda zahraničného výboru M. Kéry. V uznesení sa zároveň uvádza, že NR SR so znepokojením poukazuje na vojenské zapojenie tretích krajín do konfliktu a ich destabilizačnú úlohu. Z uvedeného dôvodu NR SR: "vyzýva vládu Slovenskej republiky, Európsku úniu a medzinárodné organizácie, aby sa zasadzovali za riadne vyšetrenie všetkých obvinení z vojnových zločinov, vrátane použitia kazetovej munície; okamžité prepustenie všetkých vojnových zajatcov a civilistov; neobmedzený prístup medzinárodných humanitárnych organizácií do Náhorného Karabachu," uzatvára M. Kéry. TASR o tom informoval poslanec NR SR Marián Kéry. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu