Vyjadrenie: MZVEZ: I. Brocková: Skvalitnenie hospodárskej spolupráce so ...

2. marca 2021 16:25
Vyjadrenie: I. Brocková: Skvalitnenie hospodárskej spolupráce so Spojenými štátmi americkými, napriek pandémii je dobrou správou pre Slovensko Bratislava 2. marca (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (2. marca 2021) rokovala s vedením Americkej obchodnej komory na Slovensku. Spojené štáty predstavujú pre Slovensko dôležitého obchodného a investičného partnera, zámerom Slovenska je zintenzívniť spoluprácu najmä v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou. ,,Teší ma, že napriek viac ako rok trvajúcej pandémii a jej negatívnym dopadom na celosvetovú ekonomiku, sa nám za minulý rok podarilo dosiahnuť nárast slovenského exportu do USA. Tento rok sa zrealizoval aj historicky prvý transfer technológie zo Slovenska do Spojených štátov v podobe výrobku IPM Chirana, ktorý umožní výrobu pľúcneho ventilátora Aura V v Spojených štátoch. Prelomová je aj akvizícia slovenskej spoločnosti Slido a amerického koncernu Cisco," zdôraznila štátna tajomníčka I. Brocková. V období od januára do novembra roku 2019 sa vývoz tovarov a služieb zo Slovenska do Spojených štátov amerických zvýšil o 6,2% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. USA sú 9. najdôležitejším vývozným trhom Slovenska. Americké firmy na Slovensku zamestnávajú približne 23-tisíc pracovníkov. Americká obchodná komora pôsobí na Slovensku už od roku 1993. V súčasnosti má viac ako 330 členov - spoločností, a to nielen amerických, aj slovenských a zahraničných, ktoré zamestnávajú viac ako 100-tisíc zamestnancov Okrem podpory vzájomnej hospodárskej spolupráce prispieva k zdieľaniu dobrej praxe a k odbornej diskusii o hospodárskych témach na Slovensku. "Našim cieľom je nielen nárast objemu, ale aj kvality vzájomnej hospodárskej spolupráce a rozvoj vzťahov v oblasti vedy a výskumu. Preto som rada, že vo februári tohto roka sme uzavreli dohodu o spolupráci s Massachutes Institute of Technology, ktorá umožní financovanie spoločných výskumných projektov," potvrdila štátna tajomníčka. Spolupráca sa realizuje medzi fakultami a študentami technologického inštitútu a verejnými vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami v SR. "S vedením Americkej obchodnej komory sme sa zhovárali o možnej synergii podpory ekonomickej spolupráce prostredníctvom podujatí nášho ministerstva akými sú Inovačné dni pre zahraničných veľvyslancov a podujatia Z regiónov do sveta, či pripravované Exportné fórum. Všetky predstavujú novú ponuku ekonomickej diplomacie pre súkromný a verejný sektor," objasnila Ingrid Brocková. Americká obchodná komora prejavila záujem participovať na realizácií týchto podujatí. Rovnako navrhla pokračovanie série úspešných podujatí z minulosti pod názvom Work in Slovakia zacielených na prilákanie slovenských talentov zo zahraničia domov, ktoré organizoval rezort diplomacie v minulosti. Zástupcovia Americkej obchodnej komory na Slovensku zdôraznili ambície komory v oblasti pomoci slovenským firmám odkryť ich potenciál. Základnými prioritami Americkej obchodnej komory na Slovensku je dodržiavanie právneho štátu, investície do ľudského kapitálu, podpora inovácií a regionálneho rozvoja. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu