Vyjadrenie: Reakcia MŽP k prednostnému očkovaniu úradníkov

25. februára 2021 19:49
Bratislava 25. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa ohradzuje voči klamlivým a prekrúteným informáciám v súvislosti s očkovaním ministerských úradníkov vakcínou proti COVID-19, ktoré dnes zverejnil redaktor Pavel Knapko vo svojom článku na portáli eReport.sk. Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "MŽP SR") bola dňa 18.2.2021 doručená oficiálna žiadosť - očkovanie osôb v piatej fáze od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "MV SR"). MV SR v žiadosti požadovalo poskytnutie osobných údajov osôb, ktoré spĺňajú definíciu bodu E) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 58/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. MŽP SR na základe požiadavky od MV SR zrealizovalo interný prieskum zamestnancov, cieľom ktorého bolo získanie požadovaných údajov zamestnancov, ktorí predmetnú definíciu spĺňajú. Tento zoznam má pripraviť MŽP SR, podľa požiadavky MV SR do 26.2.2021. Informácie zverejnené v článku portálu ereport.sk týkajúce sa zaočkovania úradníkov MŽP SR považuje MŽP SR za zavádzajúce a zároveň sa od nich dištancuje. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. siv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu