Projekt Bird Tour v oblasti Senianskych rybníkov podporí rozvoj ekoturizmu

25. februára 2021 16:10
Košice 25. februára (TASR) - Vytvorenie komplexnej návštevníckej infraštruktúry v lokalite Senianskych rybníkov má priniesť projekt Bird Tour financovaný cez eurofondy. Ide v ňom o cezhraničný rozvoj ekoturizmu prostredníctvom podpory a popularizácie pozorovania vtáctva. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) na štvrtkovej online konferencii Možnosti rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji. Senianske rybníky patria medzi najvýznamnejšie ornitologické lokality v strednej Európe. Výsledkom projektu bude vybudovanie plne funkčného návštevníckeho centra, dažďovej záhrady, cyklopožičovne, rozšírenie a revitalizácia existujúceho 15 kilometrov dlhého náučného chodníka, ako aj obnova vyhliadkovej veže, ktorá aktuálne nespĺňa bezpečnostné normy. Senianske rybníky sa tak stanú prvým nástupným miestom do širšieho územia Medzibodrožia, ktoré môže vynikať aktivitami udržateľného turizmu. Cezhraničný projekt, ktorý sa realizuje od konca minulého roka do 31. októbra 2022, je podporený v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Celková výška podpory vyčlenená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 818.215 eur. Na projekte sa okrem KRT podieľa Slovenská ornitologická spoločnosť - Birdlife Slovensko, maďarský partner Zöld Kör - Föld Barátai Magyarország tagja a Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa, ktorá v areáli kaštieľa realizuje výstavbu kempingu. Podpora ekoturizmu má podľa KRT pre návštevníkov, ale aj obyvateľov Košického kraja v súčasnosti obrovský význam. Z hľadiska udržateľnosti a pozitívneho prístupu k životnému prostrediu je totiž ekoturizmus efektívnym nástrojom na zvýšenie atraktivity jednotlivých turistických lokalít. Masový turizmus vyvoláva negatívne dôsledky na životné prostredie a vážnym spôsobom narúša čistotu ovzdušia, vody či prirodzeného biotopu zvierat a ľudí. Je však ohrozením aj pre kultúru a tradície jednotlivých regiónov. "Hoci ekoturizmus figuroval v našich strategických plánoch už dávnejšie, dnes vidíme, že globálna kríza cestovného ruchu je jedinečnou príležitosťou na to, aby sme naše plány urýchlili v praxi. Sme si totiž vedomí, že v najbližších rokoch dôjde k zásadnému predefinovaniu niektorých návštevníckych trendov a v rámci týchto očakávaných zmien vidíme veľký potenciál našej destinácie pre rozvoj udržateľných foriem rekreácie," uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Podľa jej slov vďaka úspešnej spolupráci KRT s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a partnerskými subjektmi pôsobiacimi v kraji i mimo neho, sa už dnes darí realizovať projekty zamerané na ekoturizmus. hol pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring