Vyjadrenie: MZVEZ: Ingrid Brocková: Pravidelný dialóg s mimovládnym sektorom...

24. februára 2021 16:13
Vyjadrenie: MZVEZ: Ingrid Brocková: Pravidelný dialóg s mimovládnym sektorom o realizácii rozvojovej politiky je naďalej prioritou Bratislava 24. februára (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková v rámci pravidelného dialógu s mimovládnym sektorom uskutočnila dnes (24. februára 2021) online rokovanie s partnermi z Platformy rozvojových organizácií - Ambrela. Hlavnými témami rozhovoru boli perspektívy zvyšovania rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, zefektívňovanie systému humanitárnej pomoci poskytovanej do zahraničia i spolupráca v oblasti zvyšovania povedomia o rozvojovej spolupráci. "S Ambrelou máme pokračujúci otvorený a partnerský dialóg zameraný na zlepšovanie rôznych aspektov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Dohodli sme sa, že sa naďalej budeme spoločne usilovať o zvyšovanie povedomia o SlovakAid. S Ambrelou vyvíjame spoločné úsilie aj vo zvyšovaní rozpočtu rozvojovej spolupráce. Ambrela taktiež prináša cenné impulzy aj do aktuálneho procesu zefektívňovania humanitárnej pomoci. Verím, že spoločným úsilím dosiahneme vo všetkých spomínaných oblastiach pozitívny posun," uviedla štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Partneri prediskutovali aj otázky súvisiace s negatívnym vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 na činnosť i finančnú stabilitu mimovládnych organizácií, a v tomto kontexte sa dotkli zákonnej podmienky spolufinancovania rozvojových projektov. I. Brocková informovala Ambrelu aj o aktivitách rezortu vo vzťahu k podpore občianskej spoločnosti v Bielorusku i o možnostiach zapojenia slovenského mimovládneho sektora do rozvojových aktivít EÚ alebo iných donorov, v ktorých je rezort zahraničných vecí angažovaný. Na záver sa partneri zhodli, že dobrou príležitosťou pre zvyšovanie osvety o rozvojovej spolupráci a jej prínosoch pre spoločnosť predstavujú podujatia plánované v tomto roku rezortom diplomacie i Ambrelou. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu