Oznámenie: MV: Policajné pracoviská dokladov budú otvorené o 2 hodiny dlhšie

19. februára 2021 17:57
Bratislava 19. februára (TASR) - Pracoviská dokladov a evidencií Policajného zboru od pondelka 22. februára 2021 budú verejnosti k dispozícii dlhšie o dve hodiny denne. Dosiaľ poskytovali služby od 8. do 12. hodiny, od pondelka budú otvorené do 14. hodiny. K rozhodnutiu predĺžiť úradné hodiny oddelení dokladov a evidencií došlo po posúdení situácie s nárastom žiadostí, a to najmä na úseku evidencie vozidiel. Evidencia vozidiel naďalej vybavuje žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS-správou o online rezervácii. Po novom je však možné sa objednať až 28 dní dopredu. Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov, okrem hromadných podaní, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení. Oddelenia dokladov vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba. Vyhotovené občianske preukazy doručujú prednostne na adresu žiadateľa, v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov. Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok. Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare. Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie. Okresné úrady Ostatné pracoviská klientskych centier zabezpečujúcich agendu okresných úradov /civilný úsek/ svoje služby naďalej poskytujú len dopoludnia od 8. do 12. hodiny. Pred osobnou návštevou naďalej odporúčajú telefonickú a elektronickú, prípadne písomnú komunikáciu. Vstup na všetky pracoviská budú umožnený len návštevníkov, ktorí sa preukážu dokladom alebo výnimkou v zmysle aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu