Vo Vrútkach vystavia kópiu historického krčahu vytvorenú na Žilinskej univerzite

11. februára 2021 15:37
Žilina 11. februára (TASR) - Na katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity (FEIT UNIZA) vytvárajú 3D modely predmetov zo zbierky archeologických nálezov z okolia Vrútok. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA zapožičalo zbierkové predmety Slovenské národné múzeum (SNM) v Martine. "Vybrané 3D modely krčahov, meča, sekerky či ihlíc budú pomáhať študentom pri vzdelávaní aj vo viacerých vedných odboroch. Vytlačené exponáty môžu byť interaktívnym doplnkom pri výučbe humanitných, ale aj technických vied," uviedla Valentovičová. Doplnila, že študent FEIT UNIZA Adam Štech navrhol s vedúcim diplomovej práce Róbertom Hudecom skenovaciu platformu, na ktorej sa digitalizujú artefakty pre SNM v Martine. "Používa princíp fotogrametrie, kde pomocou viacerých fotografií vytvorí 3D model. Takmer dva mesiace trvalo zostrojenie skenovacej platformy - sekvenčného snímacieho zariadenia s točňou. Výsledný 3D model džbánu je hotový, patinu a textúru mu po vytlačení v 3D tlačiarni dodajú šikovné ruky žiakov ZUŠ vo Vrútkach," vysvetlila Valentovičová. Historický krčah, zhmotnený formou 3D tlače, sa stane výstavným exponátom v meste Vrútky. "Čo nebude zachované, bude zabudnuté a čo nebude uložené, bude stratené. FEIT UNIZA v spolupráci s mestom Vrútky pracuje na zachovaní kultúrneho dedičstva našich predkov prostredníctvom nových technológií, ktoré prinášajú pokrok a vzdelanie, uchovávajú hodnoty časov minulých aj v prítomnosti," uviedol Hudec. Mesto Vrútky plánuje v tomto roku otvoriť stálu expozíciu svojich dejín. "Chceme, aby expozícia priblížila obyvateľom aj návštevníkom historický vývoj mesta od praveku až po epochu významného železničného uzla. Som vďačný, že archeológia v podobe 3D modelov skutočných nálezov z okolia Vrútok tam vďaka pozitívnej reakcii na moju prosbu zo strany FEIT UNIZA a SNM v Martine nebude chýbať," podotkol primátor Vrútok Branislav Zacharides. mj mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring