MO: Vyjadrenie: Oznam Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN pre...

27. januára 2021 12:55
MO: Vyjadrenie: Oznam Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN pre zdravotnícky personál, ktorý pomáhal s testovaním Bratislava 27. januára (TASR) - Zdravotníkom, ktorým boli vyplatené odmeny za testovanie, budú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch doručované na adresu, ktorú zdravotník uviedol ÚVN SNP Ružomberok - FN pri uzatvorení dohody o vykonaní práce tak, aby mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. ÚVN SNP Ružomberok - FN nie je preto potrebné žiadať o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu