Oznámenie: Brífing Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR

27. januára 2021 10:22
Brífing Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, ktorý bude prístupný len pre akreditovaných novinárov z dôvodu rešpektovania protipandemických opatrení v platnom režime od 27. januára - 2. februára 2021, sa uskutoční v piatok 29. januára o 10.00 h v priestoroch Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, Suvorovova 5/c v Pezinku. Téma: Vyhlásenie - informácie, ktoré je možné poskytnúť v aktuálnom štádiu prípravných konaní, k trestným veciam tzv. Božie mlyny, Očistec, Babylon a Judáš. Informovať budú prokurátori vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní trestných vecí. Vzhľadom na kapacitné možnosti miestnosti, aktuálnu epidemiologickú situáciu a súvisiace obmedzenia budú mať vstup do budovy len akreditované osoby. Akreditáciu je možné získať pre maximálne jednu osobu za redakciu, resp. max. dve osoby v prípade TV štábov. Na brífing je v prípade záujmu povinné sa akreditovať do stredy 27. januára do 13.00 h na e-mailovú adresu: jana.tokolyova@genpro.gov.sk. Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR žiada o zaslanie mena zástupcu redakcie/v prípade TV štábov aj mena kameramana, ktorého chcete akreditovať na brífing. V prípade redaktora, ktorý chce vysielať brífing naživo uviesť aj túto špecifikáciu. Aby bol umožnený prístup k informáciám pre čo najširšiu verejnosť budú uprednostnené verejnoprávne médiá, TV štáby, redaktori vysielajúci prenos naživo. Vstup bude možný pre maximálne 15 osôb. Akreditáciu potvrdia zaslanou pozvánkou na meno každej akreditovanej osoby zaradenej do akreditačného zoznamu. Vstup do budovy bude možný len za dodržania aktuálne platných protipandemických opatrení a za dodržania všeobecných hygienických pravidiel, vyvesených na vstupe do budovy. Pred vstupom do budovy je potrebné sa s nimi oboznámiť. Vstup do budovy na základe predpisov platných od 27. januára 2021 bude umožnený len osobám, ktoré sa preukážu: 1. platným potvrdením o negatívnom výsledku absolvovaného testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR testu alebo antigénového testu) vykonaného v období od 18. januára 2021, 2. dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, 3. dokladom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021, 4. že zamestnanec bol zaočkovaný proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, 5. potvrdením o spĺňaní výnimky podľa § 2 ods. 2 písm. j) - k) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2021 V. v. SR. Vstup len s ochranným rúškom. Každej osobe bude pri vstupe odmeraná teplota. Takisto je potrebné dôkladné umývanie/dezinfikovanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Ďalej žiadajú, aby boli dodržiavané pokyny justičnej stráže, ktorá umožní vstup len akreditovaným osobám od 09.30 h a následne, po bezpečnostnej kontrole a zaevidovaní ich postupne odvedie do zasadačky na Úrade špeciálnej prokuratúry GP SR. Uprednostnení budú pri vybavovaní bezpečnostnej kontroly a zaevidovaní kameramani TV štábov, aby sa mohli pripraviť. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu