Oznámenie: Režim a podmienky pre vstup zástupcov médií do NR SR...

26. januára 2021 19:24
Oznámenie: Režim a podmienky pre vstup zástupcov médií do NR SR platné od 27. januára 2021 Bratislava 26. januára (TASR) - Vzhľadom na pretrvávajúcu zhoršenú epidemiologickú situáciu a v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR upravujúcou vstup osôb do priestorov prevádzok (cit. "Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci") zo dňa 21. januára, ktorá bola prijatá na základe uznesenia vlády SR a jeho neskoršieho doplnenia, bude počnúc zajtrajším dňom, t. j. 27. januárom 2021 umožnenie vstupu do priestorov Národnej rady SR podmienené predložením dokladu v tlačenej forme o negatívnom teste (cit.:" (2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021"), respektíve dokladu o výnimke, tak aby spĺňali podmienky stanovené príslušnou vyhláškou ÚVZ SR. Mediálnym pracovníkom spĺňajúcim podmienky pre povolenie vstupu do budovy Národnej rady SR, stanovené podľa príslušnej vyhlášky, bude umožnené zotrvať iba v rámci vstupného foyer, resp. uzatvoreného priestoru press centra na 2. poschodí. Vzhľadom na kapacitné možnosti týchto vnútorných priestorov budovy NR SR bude umožnený vstup do NR SR pre celkovo maximálne 40 osôb akreditovaných zástupcov médií, z toho 10 osôb do priestoru uzatvoreného press centra na 2. poschodí. V tejto súvislosti si dovoľujeme poprosiť najmä redakcie televízií o ústretovosť a kolegiálnosť voči ostatným redakciám a vysielanie iba jedného zo svojich štábov do Národnej rady SR v zložení redaktor a kameraman, príp. spolu s technickým pracovníkom. Foto materiál a video materiál z rokovania NR SR zabezpečí a distribuuje redakciám Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou, nakoľko vstup pre médiá do rokovacej sály za účelom fototermínov, resp. na balkón rokovacej sály, nebude vzhľadom na negatívny vývoj pandemickej situácie realizovaný. TASR informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. iš
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu