Vyjadrenie: Finančná správa: Čestné uznania pre našich colníkov

26. januára 2021 12:58
Bratislava 26. januára (TASR) - Finančná správa si dnes spolu s ostatnými colnými organizáciami po celom svete pripomína Svetový deň colníctva. Svetová colná organizácia (WCO) udelila čestné uznania ozbrojeným príslušníkom finančnej správy, ktorí svojim osobným prínosom výraznou mierou prispeli k naplneniu cieľov tohtoročnej témy. Ten rok WCO ocenila najmä úsilie colných správ v boji proti pandémii nového koronavírusu. Osem ozbrojených príslušníkov finančnej správy a dve strediská Akadémie finančnej správy, Donovaly a Veľký Meder, získali tohtoročné ocenenia Svetovej colnej organizácie. Naplnili totiž ciele tohtoročnej témy "Colníctvo ako podpora oživenia, obnovy a odolnosti pre udržateľný dodávateľský reťazec" (Customs bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain). Čestné uznania našim kolegom a strediskám udelil generálny tajomník WCO Kunio Mikuryia. Podľa WCO pandemická kríza ukázala, aká je dôležitá koordinovaná a včasná spolupráca na národnej a medzinárodnej úrovni. Občania na celom svete boli nútení výrazným spôsobom zmeniť svoj každodenný život, aby sa prispôsobili novej realite. Aj colné orgány tak museli prispôsobiť spôsob činnosti, zvýšiť pripravenosť zamestnancov a budovať kapacity na poskytovanie profesionálnych služieb. Finančná správa plne podporuje cieľ Svetovej colnej organizácie na zvýšenie digitalizácie a elektronizácie v colnom konaní. Neitruzívne, t. j. nerušivé inšpekčné zariadenia, použitie blockchainu, umelej inteligencie, senzorov, ale i ďalších technologických noviniek ponúka hmatateľné výhody pri zhromažďovaní, zdieľaní či analýze údajov. Svetová colná organizácia (so sídlom v Bruseli) založili v roku 1952 a patrí k nezávislým medzivládnym organizáciám s celosvetovým zastúpením. Jej poslaním je zvyšovanie výkonnosti colných orgánov, ochrana spoločnosti a zefektívnenie vyberania ciel, daní a poplatkov. Slovenská republika prevzala členstvo vo WCO 1. januára 1993. V súčasnosti organizácia združuje 183 krajín sveta, ktoré predstavujú vyše 98% podiel celosvetového obchodu. Medzinárodný deň colníctva bol vyhlásený v roku 1983 na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. TASR o tom informovala hovorkyňa Finančnej správy (FS) Martina Rybanská. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu