MPRV SR: Zlyhania jednotlivcov vrhajú zlé svetlo na celé poľovníctvo

20. januára 2021 14:38
Bratislava 20. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR považuje medializované prípady zastrelených koní za neakceptovateľné a odsúdeniahodné. Zlyhania jednotlivcov za hranicou zákona a morálky vrhajú zlé svetlo na celé poľovníctvo, ktoré je dôležitou súčasťou vidieckeho života a starostlivosti o krajinu. Slovenskom v posledných dňoch otriasol trestuhodný čin zastrelených koní v Banskobystrickom kraji. Takéto a podobné pochybenia musia byť dôsledne vyšetrené a zodpovedná osoba potrestaná. Nejde však o zlyhanie systému, ale jednotlivcov. Slovensko je krajina, v ktorej poľovníctvo a lov zveri zohráva dôležitú úlohu. Organizovanie poľovníctva má z dlhodobého hľadiska bohatú históriu a dosiahnutá úroveň je jedna z najprepracovanejších spomedzi vyspelých európskych krajín. Spomínanú udalosť však nemôžeme prehliadať. Poľovníctvo na Slovensku podlieha platnej legislatíve na úseku poľovníctva, používania zbraní, ochrany zvierat i veterinárnych predpisov. MPRV SR ostro kritizuje každé konanie nielen poľovníkov, ale akýchkoľvek osôb, ktoré je v rozpore s predpismi. Agrorezort verí, že orgány činné v trestnom konaní spomínané skutky dôkladne vyšetria a voči zodpovedným vyvodia dôsledky. MPRV SR sa touto problematikou bude aktívne zaoberať aj za súčinnosti s dotknutými organizáciami a orgánmi činnými v trestnom konaní. Na Slovensku evidujeme viac ako 63 000 poľovníkov často významne prispievajúcich k ochrane prírody a zachovaniu živočíšnych druhov. Práve poľovníci boli iniciátormi ochrany prírody a rôznych živočíchov. Čistia prírodu od ton odpadu, chránia zver, vytvárajú úkryty, vetrolamy, spomaľujú šírenie nákaz ako besnota, či africký mor ošípaných. To je len malá časť verejnoprospešných funkcií, ktoré poľovníci plnia pre svoje okolie. Trávia čas v prírode, a len zriedka majú čas tieto aktivity prezentovať. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Daniel Hrežík Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu