Oznámenie: Vypočutie kandidátov na funkciu prezidenta Policajného zboru SR

20. januára 2021 14:23
Vypočutie kandidátov na funkciu prezidenta Policajného zboru SR v rámci schôdze Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť sa uskutoční v pondelok 25. januára v Zimnej jazdiarni v areáli Bratislavského hradu. Program: 08.45 h - Vstup a registrácia akreditovaných zástupcov médií 09.00 h - Začiatok schôdze Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Vypočutie kandidátov na funkciu prezidenta Policajného zboru SR Organizačné informácie pre médiá: Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR prosí zástupcov médií, ktorí majú záujem zúčastniť sa na vypočutí kandidátov na funkciu prezidenta PZ SR, aby vopred nahlásili svoju účasť e-mailom na akreditacie.nrsr@nrsr.sk (meno, priezvisko, názov redakcie, číslo občianskeho preukazu) do piatka 22. januára, do 09.00 h. Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia zavedené Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 bude v Zimnej jazdiarni vyhradených 15 miest pre zástupcov médií. Vstup na vypočutie/rokovanie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť do tohto priestoru bude možné povoliť do naplnenia kapacity vyhradených miest v rámci predchádzajúcej akreditácie. Redakcie televízií prosí odbor komunikácie o ohľaduplnosť a o akreditáciu a vyslanie maximálne jedného zo svojich štábov v zložení redaktor/kameraman. Aj naďalej je podmienkou pri účasti nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie predpísaných rozstupov podľa platných nariadení ÚVZ SR, pričom vstup môže byť odmietnutý v prípade zachyteného podozrenia respiračného ochorenia a súvisiacich symptómov (napr. zvýšená teplota). TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu