Vyjadrenie: T. Valášek: Prvý krát sme využili žltú kartu, povinné kvóty patria..

13. januára 2021 18:21
Vyjadrenie: T. Valášek: Prvý krát sme využili žltú kartu, povinné kvóty patria do minulosti Bratislava 13. januára (TASR) - Výbor pre európske záležitosti NR SR dnes po prvý raz počas tohto volebného obdobia použil tzv. žltú kartu proti návrhu Európskej komisie, konkrétne proti nariadeniu o migrácii a azyle. Predseda výboru Tomáš Valášek (Za ľudí), ktorý hlasovanie inicioval, povedal: "Máme problém s konkrétnymi ustanoveniami inak dobrého návrhu zákona. Povinné kvóty patria do minulosti. Ale vítame flexibilitu, ktorú Komisia ponecháva členským krajinám v iných formách pomoci, ako aj ustanovenie, že žiadosti o azyl by mali byť posúdené v mieste, kde daná osoba prvýkrát prekročí hranice EÚ." Výbor pre európske záležitosti namieta tiež proti ustanovenieu EK, ktoré určuje, akým spôsobom majú byť neúspešní žiadatelia o azyl vrátení do krajín pôvodu a ako sa rozhoduje o osude maloletých detí medzi ľuďmi, ktorí protiprávne vstúpili do EÚ. "Napriek výhradám dúfame, že sa členským krajinám podarí dohodnúť," dodal Valášek. "Migrácia je celoeurópsky problém, ktorý si vyžaduje spoločné riešenie. A platí tiež, že Slovensko sa nechce - a ani neplánuje - vyhnúť zodpovednosti." Valášek tiež privítal avizovaný plán vlády SR pomôcť krajinám EÚ, ktoré najviac čelia náporu nelegálnej migrácie. Viaceré parlamenty členských krajín pripravujú vlastné námietky voči návrhu EK. V prípade, že sa ich zozbiera dostatok, musí Komisia vysvetliť dôvod na odmietnutie zmien, návrh prepracovať alebo ho úplne stiahnuť. TASR o tom informoval predseda výboru Tomáš Valášek. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu