Vyjadrenie: MZVEZ: Cestovné odporúčanie pre všetky krajiny

12. januára 2021 12:37
Bratislava 12. januára (TASR) - Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydané v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 7 zo dňa 10. januára 2010, odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do zahraničia z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín zapríčinenej pandémiou COVID-19. V súčasnosti platí uvoľnený hraničný režim pri návrate osôb z Austrálie, Číny, Fínska, Islandu, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru a Taiwanu. Kompletné znenie vyhlášky ÚVZ SR č. 7 je dostupné na: https://korona.gov.sk/wpcontent/uploads/2021/01/ciastka_4_2021.pdf Karanténne opatrenia: Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe vyhlášky ÚVZ SR č. 7, je osoba povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky zaregistrovať sa na webovej stránke https://korona.gov.sk/ehranica/. Počas pobytu na území Slovenskej republiky platí povinnosť preukázať sa, na vyžiadanie príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky, potvrdením o registrácii. Pre osoby prichádzajúce z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe vyhlášky ÚVZ SR č. 7 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. V prípade, ak osoba prichádza z krajiny EÚ neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, je možné ukončiť izoláciu aj bez vykonania laboratórneho testovania, a to pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa. V prípade návratu z krajín EÚ (okrem Fínska), Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je umožnené vyhnúť vyššie uvedeným karanténnym a registračným povinnostiam preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vystaveným laboratóriom mimo územia SR (pri návrate z Česka alebo Rakúska platí možnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 7, vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Česka), nie starším ako 72 hodín pred príchodom do SR. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré zároveň za posledné 3 mesiace pred vstupom na územie SR prekonali ochorenie COVID-19 a sú schopné sa pri vstupe na územie SR preukázať potvrdením (vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky ÚVZ č. 7). Ministerstvo zároveň upozorňuje, že pre osoby staršie ako 10 rokov pravidelne prekračujúce hranice z dôvodu dochádzania do zamestnania (tzv. pendleri) pri návrate z Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska platí v rámci rozsahu výnimiek nutnosť preukázania sa pri vstupe na územie SR potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní. Pravidlá domácej izolácie a organizácia testovania na ochorenie COVID-19 Na vyžiadanie môže poskytnúť miestne príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR. Ministerstvo tiež odporúča všetkým občanom SR nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, dostupná pre Android alebo iOS. V prípade núdze sa môžu občania obrátiť na zastupiteľský úrad SR akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (02/5978 5978). TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu