Oznámenie: Predseda NR SR Boris Kollár sa zúčastní na rokovaní V4

11. januára 2021 20:54
Predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa v utorok 12. januára zúčastní online rokovania predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky. Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR sprostredkuje vyjadrenie predsedu NR SR po skončení rokovania. Program online rokovania: 9.00 1. časť rokovania Rozvoj vyšehradskej parlamentnej spolupráce. Regionálna spolupráca a spoločný postup v boji proti s ekonomickými a sociálnymi následkami pandémie Covid-19. Prijatie slávnostného uznesenia štyroch národných parlamentov zhrňujúceho spoločné úspechy a deklarujúceho vôľu pokračovať v úsilí o ďalší rozvoj vyšehradskej komunity pri príležitosti 30. výročia vyšehradskej spolupráce. 10.45 2. časť rokovania Nová zelená dohoda, Nový pakt o migrácii a azyle a iné aktuálne témy európskej agendy. Spoločný postup V4 pri aktuálnych výzvach zahraničnej politiky (situácii v Bielorusku, európskej integrácii štátov Západného Balkánu a politike USA vo vzťahu k strednej Európe po prezidentských voľbách). TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ver
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu