Vyjadrenie: Minister Budaj podporuje úsilie svetových lídrov za zachovanie...

11. januára 2021 18:45
Vyjadrenie: Minister Budaj podporuje úsilie svetových lídrov za zachovanie biodiverzity Bratislava 11. januára (TASR) - Samit Jedna planéta pre biodiverzitu - One Planet Summit for Biodiversity - podčiarkuje dôležitosť presadzovania ambicióznych opatrení v oblasti ochrany prírody a biodiverzity a zároveň reaguje na aktuálne otázky, vyvolané celosvetovou pandémiou koronavírusu. Dnešného online zasadnutia samitu sa zúčastní aj minister životného prostredia SR Ján Budaj. Organizátorom podujatia je Francúzsko v spolupráci s Organizáciou Spojených národov a Svetovou bankou. Organizátori samitu vybrali štyri najdôležitejšie globálne oblasti, ktorým je potrebné do budúcnosti venovať špeciálnu pozornosť. Ide o ochranu suchozemských a morských ekosystémov, podporu tzv. agroekológie a znižovanie znečisťovania v potravinárskom sektore, zapojenie väčšieho množstva verejných a súkromných investícií do projektov na ochranu udržateľného hospodárenia a obnovu ekosystémov. V neposlednom rade je to aj boj proti odlesňovaniu. Strata biodiverzity a poškodzovanie ekosystémov má závažné dopady na kvalitu života ľudstva. Podľa ministra Budaja je najvyšší čas prehodnotiť vzťah k prírode. "Je to pre všetky krajiny sveta a celé ľudstvo veľká sociálna a ekonomická výzva, ktorá si bude vyžadovať hlbokú zmenu myslenia a odklon od konzumu a dlhodobo neudržateľných spotrebiteľských návykov. V boji za zachovanie biodiverzity musíme zintenzívniť naše úsilie a presadzovať ambicióznejšie ciele, pretože nemáme k dispozícii na život žiadnu inú planétu," zdôraznil. Európska únia je celosvetovým lídrom v boji za zachovanie a obnovu biologickej rozmanitosti všetkých foriem života. Na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite v roku 2021 sa má dohodnúť schválenie globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020. Z európskej stratégie bude čerpať aj Slovensko, ktoré následne pripraví vlastnú biodiverzitnú stratégiu a akčný plán biodiverzity do roku 2030. Online zasadnutie sa bude vysielať prostredníctvom FB stránky MŽP SR. Vystúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja očakávame o 18:40. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu