Vyjadrenie: Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu prevzal od...

11. januára 2021 11:12
Vyjadrenie: Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu prevzal od 1. 1. 2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR Bratislava/Banská Bystrica 11. januára (TASR) - Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu (ďalej len VPI) prevzala od 1. 1. 2021 Slovenská republika reprezentovaná ÚPV SR pod vedením predsedu Matúša Medveca. Hlavnou úlohou predsedníctva je vedenie rokovaní Správnej rady VPI ako hlavného riadiaceho orgánu. Najdôležitejším poslaním VPI je ponúknuť používateľom patentového systému výhodnú a efektívnu možnosť získať patentovú ochranu v zahraničí a uľahčiť im prístup k PCT systémom, t. j. k prihláseniu vynálezu do zahraničia prostredníctvom medzinárodnej prihlášky PCT. VPI je orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Činnosť vykonáva od 1. júla 2016. "Jednoznačnou výhodou je získanie patentovej ochrany vo viacerých krajinách za kratší čas a za nižšie náklady, čo pomáha najmä malým a stredným podnikom," konštatuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Matúš Medvec. Dohodu o VPI uzatvorili Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko (V4) v roku 2015. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že sa stalo prvýkrát v histórii, že parlamenty krajín V4, so súhlasom tak koalície, ako aj opozície, jednoznačne schválili spoločný návrh. Podobnú formu spolupráce majú len v nordických krajinách. "Činnosti VPI ako ISA a IPEA vykonávajú národné patentové úrady zmluvných štátov VPI. Substantívnu prácu VPI realizujú patentové úrady zmluvných štátov. Pri vykonávaní rešerší a prieskumu využíva VPI odborné znalosti viac ako 180 skúsených patentových expertov. VPI je súčasťou siete európskych ISA/IPEA. Patentoví experti sú pravidelne školení s cieľom poskytnúť rýchly a vysokokvalitný výsledok v súlade s harmonizovanými postupmi Európskeho patentového úradu vo všetkých technologických oblastiach. Systém PCT umožňuje prihlasovateľom získať ochranu vynálezu patentom súčasne vo viac ako 150 krajinách podaním jednej medzinárodnej prihlášky namiesto podania niekoľkých samostatných národných alebo regionálnych patentových prihlášok. Výhodou pre prihlasovateľov sú jednotné formálne požiadavky, medzinárodná rešerš, doplnková medzinárodná rešerš a správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, ako aj centralizované medzinárodné zverejnenie," uvádza Matúš Medvec. TASR o tom informovali z kancelárie ÚPV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu