Nitra: Spolupráca UKF a Jaguaru v oblasti biomonitoringu priniesla prvé výsledky

22. novembra 2020 17:43
Nitra 22. novembra (TASR) - Spolupráca Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre so spoločnosťou Jaguar Land Rover v oblasti biomonitoringu priniesla prvé vedecky podložené výsledky. Projekt je zameraný na monitoring vybraných skupín živočíchov a rastlín, ktoré indikujú aktuálnu kvalitu ekosystému, ktorý bol pozmenený výstavbou areálu závodu na výrobu automobilov v nitrianskom priemyselnom parku. "V rámci prvotných etáp projektu sa monitoring sústreďuje na retenčné a vsakovacie nádrže areálu automobilky. Retenčné nádrže sa preukázali ako vhodný ekosystémový prvok v priemyselnom areáli, okrem vodozádržných opatrení majú aj funkcie habitatov, čo následne podporuje aj ostatné druhy živočíchov v trofickom reťazci. Predstavujú ostrovy zelene, v ktorých rastú kvitnúce rastliny, tvoria úkryt a prostredie pre hniezdenie živočíchov, sú to vhodné napájadlá a zimoviská," informovalo vedenie univerzity. V rámci biomonitoringu sa potvrdili či zistili aj vzácne druhy živočíchov, čo reprezentuje postupné obnovenie biodiverzity a nových vhodných stanovíšť v silne antropogénne zasiahnutom území. Znamená to, že v priemyselnom areáli závodu je možné pozorovať obnovu ekosystémov, vyplýva z prvých výsledkov projektu. "Ukazuje sa, že po výstavbe automobilových závodov, ktoré sú projekčne navrhnuté a vyhotovené v súlade so základnými environmentálnymi princípmi, je možná čiastočná obnova pôvodných alebo tvorba nových ekosystémov v rámci týchto areálov," skonštatoval Ivan Baláž z Fakulty prírodných vied UKF. Zmluvu o spolupráci pri biomonitoringu a ochrane biodiverzity v areáli fabriky v priebehu nasledujúcich dvoch rokov podpísali zástupcovia spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia a UKF v Nitre v júni minulého roka. V rámci spolupráce sa bude vykonávať biomonitoring a vznikne takzvaná zelená zóna zložená z ekologických plôch, ktoré by mali prispieť k prilákaniu a ochrane vybraných druhov živočíchov. Experti z fakulty budú na základe zmluvy pravidelne vykonávať biomonitoring vybraných druhov drobných živočíchov. Automobilka sa nachádza v blízkosti Zoborských vrchov, prírodnej rezervácie Lupka a rieky Nitra, ktoré sú významnými zdrojmi biodiverzity. V jeho okolí žijú živočíšne druhy typické pre takýto pahorkatinový a otvorený typ krajiny. Ekologické plochy v závode budú zložené z pôvodných druhov krov, lúčnych bylín a tráv, ktoré vytvoria biotopy pre hmyz a drobné stavovce. Ich súčasťou budú aj vodné plôšky - napájadlá pre vtáky a obojživelníky, ako i špeciálne kamenné kopy určené pre plazy. Zelená zóna, ktorá takto vznikne, zvýši biodiverzitu územia, vytvorí pre tieto živočíchy optimálne podmienky na úkryt, rozmnožovanie a prirodzený život. Prínosom projektu bude aj podpora hniezdenia dravých vtákov a sov. svl mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu