Oznámenie: Vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora SR

20. novembra 2020 16:39
Vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora SR v rámci schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR sa uskutoční v pondelok 23. novembra v Sále Ústavy SR historickej budovy NR SR na Župnom námestí 12 v Bratislave. Organizačné informácie pre médiá: Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR prosí zástupcov médií, ktorí majú záujem zúčastniť sa na vypočúvaní kandidátov na generálneho prokurátora SR, aby nahlásili svoju účasť vopred do soboty 21. novembra do 20.00 h. Zástupcom médií, ktorí nebudú registrovaní uvedeným spôsobom, nebude možné povoliť a zabezpečiť vstup na schôdzu Ústavnoprávneho výboru. Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia zavedené Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 odbor komunikácie s médiami a verejnosťou informuje o podmienkach režimu práce pre akreditovaných zástupcov médií počas predmetného podujatia. V Sále Ústavy na Župnom námestí budú vyhradené miesta pre zástupcov médií. Vstup na vypočutie / rokovanie Ústavnoprávneho výboru NR SR / do tohto priestoru bude možné povoliť do naplnenia kapacity vyhradených miest pre médiá, vrátane balkóna a priľahlých vyznačených stanovíšť pre fotografov / kameramanov. Vzhľadom na limitovanú kapacitu rokovacej miestnosti z dôvodu epidemiologických opatrení a dodržania nevyhnutných rozostupov, prosí odbor komunikácie jednotlivé redakcie o ohľaduplnosť a vysielanie svojich pracovníkov iba v nevyhnutnom počte. Aby bolo možné zabezpečiť vstupy pre zástupcov čo najväčšieho počtu redakcií, prosíme o dodržanie podmienky účasti jedného štábu na televíziu v zložení redaktor/kameraman. V prípade printových / online médií a tlačových agentúr budú mať umožnený vstup jeden píšuci redaktor / videoredaktor + fotograf na danú redakciu po predchádzajúcej akreditácii. TASR o tom dnes informovali z dobrou komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu