Vyjadrenie: M. Čepček: Hazardná lobby sa svojim tlakom postarala o to, že ...

20. novembra 2020 15:30
Vyjadrenie: M.Čepček: Hazardná lobby sa svojim tlakom postarala o to, že znovuprijatie zákazu hazardu v Nitre sa oddialilo Bratislava 20. november (TASR) - Národný parlament posilnil samosprávy v boji proti hazardu: od 1. novembra už poslanci miest a obcí môžu suverénne prijať všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu vo svojom meste aj bez petície občanov, ktorá bola doteraz nevyhnutná. Martin Čepček, nový poslanec NRSR a aktívny bojovník proti hazardu v Nitre od 2016, bol na základe vlastných skúseností s dvomi petíciami spoluatorom tejto legislatívnej zmeny, ktorá v parlamente získala vzácnu podporu 121 hlasov naprieč politickým spektrom. Včera malo mestské zastupiteľstvo v Nitre,ako jedno z prvých, využiť novú legislatívu a opätovne prijať zákaz hazardu, ktorého platnosť tu krajský súd nedávno pozastavil. Po búrlivom rokovaní však poslanci očakávaný zákaz šokujúco neschválili. Karol Polák, občan a aktivista, povedal: "Boli sme svedkami toho, ako zopár poslancov, ktorí sa nie tak dávno podpísali pod petíciu Zastavme hazard, boli včera vo svojich funkciách schopní robiť zákazu hazardu všemožné prekážky, čím docielili presne to, čo si mohla hazardná lobby priať: zneistenie ostatných poslancov a oddialenie prijatia nového VZN-ka." Poslanec Štefan Štefek, ktorý v ostatných komunálnych voľbách kandidoval aj na primátora, dal pozmeňovací návrh, aby sa z budov, v ktorých sa zakazuje prevádzkovanie kasín, vynechali hotely. Na prvé počutie to možno neznie až tak hrôzostrašne, obzvlášť po opakovanej a mohutnej obhajobe takéhoto prístupu k regulácii prevádzok zo strany pána Róberta Vystavila, majiteľa sietí herní, ktorý distingvovaným spôsobom predkladal prítomným rôzne falošné argumenty. Pán Štefek na svojom návrhu trval napriek tomu, že ho mestská právnička aj pán primátor upozornili, že takto pozmenené znenie VZN-ka by bolo protiprávne. Poslanci tento návrh našťastie neschválili. Vzápätí však poslanec Pavol Varga navrhol, aby sa v zmysle vzniknutej diskusie vrátil materiál na dopracovanie, a aby sa hlasovanie o samotnom VZN-ku preložilo na neskôr, čo hlasmi 13 poslancov (z 31) bolo prekvapujúco schválené. Martin Čepček skonštatoval: "Páni poslanci a pani poslankyne, ktorí dostali moc od ľudí, sa nechali vystrašiť alebo zmanipulovať. Oddialenie toto rozhodnutia vnímam veľmi negatívne. Po skúsenostiach, ktoré mám, je to iba taktika naťahovať čas, aby bol priestor na vydanie licencií na nové herne a kasína." Matúš Libant, člen petičného výboru Zastavme hazard, k tomu dodal: "Veríme, že na najbližšom rokovaní zastupiteľstva padne definitívne rozhodnutie o zákaze hazardu." Martin Čepček pri tejto príležitosti vyzýva poslancov všetkých mestských a obecných zastupiteľstiev Slovenska: "Napĺňajte svoj mandát zodpovedne a chráňte občanov pred nežiadúcim vplyvom závislosti na hazarde, ktorý ničí nielen hráčov, ale aj ich rodiny a celú spoločnosť, hlavne v tejto bezprecedentnej dobe pandémie." Jeho tvrdenie potvrdzuje napr. aj nedávna informácia neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove, ktorá eviduje v tomto období 25-percentný nárast ľudí žiadajúcich o pomoc pre závislostné správanie. Sú to ľudia, ktorí pred pandémiou netrpeli žiadnou poruchou duševného správania, rovnako aj osoby so zhoršením stavu pre koronakrízu, zahrňujúc mnoho recidív už stabilizovaných klientov. Narástol aj počet žiadostí od blízkych a z rodín, ktoré znášajú hlavnú záťaž spojenú s užívaním alkoholu, nelegálnych drog či patologickým hráčstvom. TASR informoval poslanec Národnej rady SR Martin Čepček. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu