Vyjadrenie: MO: Slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre vojenskú spoluprácu...

19. novembra 2020 12:52
Vyjadrenie: MO: Slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre vojenskú spoluprácu tentokrát rokovala na diaľku Bratislava 18. novembra (TASR) - Odborná komisia zložená zo zástupcov slovenského a maďarského rezortu obrany tentokrát vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom rokovala na diaľku prostredníctvom videokonferencie. O aktuálnych témach z oblasti vojenskej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom dnes za Ministerstvo obrany SR rokoval štátny tajomník Marian Majer. "Tento ustálený formát zdieľania informácií, skúseností a hľadania možných prienikov spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti s naším susedom a partnerom sa rokmi osvedčil. Dnes sme hovorili najmä o téme č. 1 v oboch krajinách - boji s COVID-19," povedal štátny tajomník Marian Majer, ktorý maďarského kolegu Istvána Szabóoa informoval o operácii Spoločná zodpovednosť. Vyzdvihol tiež pokrok v bilaterálnej dohode o spolupráci v oblasti vojenského letectva. "Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva bola schválená na rokovaní vlády SR 11. novembra 2020," informoval. Počas zasadnutia zároveň zhodnotili doterajšiu spoluprácu v rámci NATO, EÚ a V4, ako aj možnosti prehĺbenia spolupráce v podobe možného príspevku SR do aliančného Mnohonárodného divízneho veliteľstva - stred (HQ MND-C). Témou boli tiež plány a priority v oblasti účasti v zahraničných misiách a operáciách. Obe strany využili diskusiu aj na výmenu skúseností v personálnych záležitostiach - regrutácii, odbornom vojenskom vzdelávaní, kurzoch či rekreáciách personálu. V nadväznosti na personálne zabezpečenie hovorili členovia komisie aj o aktuálnych modernizačných projektoch a o budúcich bezpečnostných prioritách oboch strán. Slovensko-maďarská zmiešaná komisia je jednou z dvanástich (pôvodne jedenástich) zmiešaných slovensko-maďarských komisií, ktoré boli vytvorené na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom z roku 1995. Komisia sa stretáva od roku 1999 pravidelne raz ročne, vždy striedavo na Slovensku a Maďarsku. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu