Oznámenie: Program ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka

19. novembra 2020 18:54
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navštívi v piatok 20. novembra o 13.00 h Detské advokačné centrum Náruč, Vysokoškolákov 41/7 v Žiline. Návšteva sa uskutoční v súvislosti s Európskym dňom na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Centrum je modelovým a dosiaľ ojedinelým centrom svojho druhu na Slovensku, čo sa týka implementácie zahraničných skúseností pomoci detským obetiam týrania a sexuálneho zneužívania. Účasť médií je vítaná. Kontakt v prípade potreby - Eva Rovenská: +421 910 184 913. TASR o tom dnes informovala Silvia Gorásová z tlačového a komunikačného odboru MPSVR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu