Nitra: Univerzita získala dotáciu na vybudovanie Kreatívneho centra SPU

13. novembra 2020 7:30
Nitra 13. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre získala dotáciu na realizáciu Kreatívneho centra SPU. Z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 6,194 milióna eur predstavuje nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry SR sumu 5,884 milióna eur. Univerzita sa bude na spolufinancovaní projektu podieľať piatimi percentami z celkových oprávnených nákladov. "V rámci nového projektu univerzita vybuduje kreatívne centrum, ktoré sa bude prioritne orientovať na tri odvetvia kreatívneho priemyslu - dizajn, architektúru, reklamu a marketing," informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Kreatívne centrum SPU bude umiestnené v objekte Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre. Časť objektu bola skolaudovaná po rekonštrukcii výrobného objektu ako knižnica v roku 2008. "V neskolaudovanej a nedokončenej časti budú zrekonštruované priestory pre potreby novovznikajúceho kreatívneho centra," potvrdila Chosraviová. Oddelenia Kreatívneho centra SPU budú poskytovať služby v rámci troch programov, a to rozvoj kreatívneho talentu a zručností, podpora podnikania a podpora sieťovania. V rámci typov služieb a programov pre definované cieľové skupiny pôjde o otvorené pracovné dielne, otvorený inovačný ateliér, vytvorenie podnikateľského plánu pre kreatívny inkubátor, kreatívny akcelerátor pre začínajúcich podnikateľov, účelový kreatívny akcelerátor, organizovanie sieťovacích podujatí pre členov kreatívneho centra, ich podpora a zapájanie do sietí. Harmonogram realizácie aktivít projektu je naplánovaný do júna 2023. V súčasnosti v Nitrianskom kraji nepôsobí žiadne kreatívne centrum, ktoré by poskytlo služby v takom rozsahu, ako navrhované Kreatívne centrum SPU. Jeho ambíciou je podchytiť nevyužitý potenciál mladých ľudí, absolventov univerzít a stredných škôl rôznorodého zamerania, ale aj začínajúcich a existujúcich podnikateľov v kreatívnom priemysle, ktorí by vďaka prostrediu podporujúcemu rozvoj ich kreatívneho a inovatívneho myslenia i talentu neopúšťali región a zvýšili jeho celkový status. svl liv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu