Nitra: SPU pripravuje univerzitnú škôlku pre deti zamestnancov a študentov

26. októbra 2020 10:51
Nitra 26. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre plánuje zriadiť vlastnú materskú školu pre deti zamestnancov a študentov univerzity. Univerzitná materská škôlka Klások by mala vzniknúť k začiatku budúceho školského roka 2021/2022 v priestoroch existujúcej škôlky na Hospodárskej ulici v Nitre, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Budova s pozemkami, kde v súčasnosti už pôsobí materská škola, je vo vlastníctve univerzity. Súčasným prevádzkovateľom zariadenia je mesto Nitra. "Vedenie univerzity vyjadrilo vedeniu mesta svoj zámer, formou zmeny zriaďovateľa prevádzkovať materskú školu v týchto priestoroch v intenciách univerzitnej materskej školy," potvrdila Chosraviová. V materskej škole je v súčasností umiestnených 32 detí, pričom viac ako štvrtinu z nich tvoria deti zamestnancov univerzity. Podľa slov hovorkyne patrí SPU medzi najväčších zamestnávateľov v Nitre a mnohým jej zamestnancom a študentom sa dlhodobo nedarí umiestniť deti do materských škôl v meste. Z tohto dôvodu vznikol zámer SPU prevádzkovať univerzitnú materskú školu Klások pre deti študentov a zamestnancov. Z pohľadu financovania materskej školy, budú prevažnú časť príjmov tvoriť príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu, tzv. normatív na dieťa, a mesačné platby zákonných zástupcov. Kapacita škôlky je v súčasnosti povolená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Nitra do 32 detí v dvoch triedach, čomu zodpovedá počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov. "Materská škola bude napĺňať filozofiu zelenej univerzity, a to z pohľadu zamerania na zdravú výživu a ekológiu," skonštatovala Chosraviová. svl pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu